Analiza određenih odredbi Zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucije Bosne i Hercegovine

Piše: Dejan Lučka Saradnik BH novinara i ekspert za medijsko pravo Dejan Lučka  pripremio je analizu određenih odredbi Zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucije Bosne i Hercegovine. Analiza je urađena upoređujudi odredbe iz ZoSPI koji je donesen 2023. godine sa relevatnim zakonskim i ustavnim odredbama u BiH i njenim entitetima, kako pozitivnim tako […]

Medijske slobode u Bosni i Hercegovini u 2024. godini iz perspektive građana

Mediji su izuzetno važan segment demokratije i nezamislivo je funkcionisanje bilo koje države bez profesionalnih i odgovornih masovnih medija. Mediji su okupirali naše živote i posvećujemo im više vremena nego bilo kojoj drugoj aktivnosti tokom slobodnog vremena. Ali su istovremeno korisno sredstvo za razumijevanje i praćenje svijeta oko sebe, odnosno informisanje, edukaciju pa i zabavu. […]

Bosna i Hercegovina: Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana 2022

Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana (WB-JSI) je istraživački utemeljen alat dizajniran za mjerenje i praćenje promjena u odgovarajućim društvenim i političkim okruženjima u zemljama Zapadnog Balkana, koje imaju direktan ili indirektan uticaj na sigurnost novinara. i medijskih profesionalaca dok obavljaju svoju profesiju. Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana prvenstveno se oslanja na istraživačke dokaze koje su […]

Bosna i Hercegovina: Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana za 2022. godinu

Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana (WB–JSI) je istraživački utemeljen alat dizajniran sa ciljem da izmjeri i prati promjene u odgovarajućem društvenom i političkom okruženju zemalja Zapadnog Balkana, koje imaju direktan i indirektan utjecaj na sigurnost novinara i medijskih aktera prilikom obavljanja svog posla. Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana se primarno oslanja na istraživačke dokaze koje […]

Izvještaj o medijskim slobodama u BiH 2023.

Mediji su izuzetno važan segment demokratije i nezamislivo je funkcionisanje bilo koje države bez profesionalnih i odgovornih masovnih medija. Mediji su okupirali naše živote i posvećujemo im više vremena nego bilo kojoj drugoj aktivnosti tokom slobodnog vremena. Ali su istovremeno korisno sredstvo za razumijevanje i praćenje svijeta oko sebe, odnosno informisanje, edukaciju pa i zabavu. Zato […]

Bosna i Hercegovina – Indikatori nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara 2022.

Godišnje istraživanje “Indikatori nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara BiH”, koje u okviru regionalne mreže novinarskih udruženja Zapadnog Balkana Safejournalists i uz podršku Evropske unije provode BH novinari, obuhvaća statističke podatke o napadima, prijetnjama i pritiscima na novinare/ke u Bosni i Hercegovini, informacije o legislativi u oblasti medija, ekonomskom položaju medija i novinara, te aktuelne trendove vezane […]

Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana 2021 – Narativni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu

Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana (WB–JSI) je istraživački utemeljen alat dizajniran sa ciljem da izmjeri i prati promjene u odgovarajućem društvenom i političkom okruženju zemalja Zapadnog Balkana, koje imaju direktan i indirektan utjecaj na sigurnost novinara i medijskih aktera prilikom obavljanja svog posla. Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana se primarno oslanja na istraživačke dokaze koje […]

Medijske slobode iz perspektive građana u BiH 2022.

Istraživanje o medijskim slobodama u BiH iz perspektive građana za 2022. godinu, koje provode BH novinari i Friedrich Ebert Stiftung, pokazalo je da građani BiH najviše vjeruju medijima (80%)  i vjerskim institucijama (70%), dok političke stranke i političari imaju najmanje povjerenje od strane građana. Najveći dio ispitanika smatra da sloboda medija u BiH uopće nije […]

Indikatori nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara BiH 2021.

Godišnje istraživanje “Indikatori nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara BiH”, koje u okviru regionalne mreže novinarskih udruženja Zapadnog Balkana Safejournalists i uz podršku Evropske unije provode BH novinari, obuhvaća statističke podatke o napadima, prijetnjama i pritiscima na novinare/ke u Bosni i Hercegovini, informacije o legislativi u oblasti medija, ekonomskom položaju medija i novinara, te aktuelne […]

Istraživanje: Lokalni mediji – kvalitet medijskih sadržaja i informacija za građane, pluralizam mišljenja i različitost izvora informacija 2021

Istraživački  projekat – monitoring sadržaja lokalnih medija u Bosni i Hercegovini ima za cilj dolaženje do naučnih saznanja, na osnovu empirijskih dokaza, o tome da li i u kojoj mjeri lokalni mediji (štampani, elektronski i online) zastupaju javni interes, odnosno ispunjavaju svoju društvenu ulogu lokalnih javnih glasila. Istraživano je kojim se temama bave lokalni mediji, […]

Istraživanje: Kapaciteti nevladinih organizacija i udruženja građana u oblasti medijske pismenosti 2021

Istraživanja je sprovedeno tokom 2020. i 2021. godine, s ciljem da se utvrdi da li je moguće, uz kvalitetne obuke o medijskoj pismenosti, setom preporuka i edukacija za organizacije, podići nivo medijske i informacijske pismenosti građana i građanki u Bosni i Hercegovini. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 63 organizacije (48 u prvom, 15 u drugom talasu), […]

Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana – Narativni izvještaj Bosna i Hercegovina 2020.

Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana (WB –JSI) je istraživački utemeljen alat dizajniran sa ciljem da izmjeri i prati promjene u odgovarajućem društvenom i političkom okruženju zemalja Zapadnog Balkana, koje imaju direktan i indirektan utjecaj na sigurnost novinara i medijskih aktera prilikom obavljanja njihovog posla. Ovaj izvještaj se odnosi na stanje u BiH u 2020. godini, […]

Izvještaj „Indikatori nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara u BiH 2020.“

  Tokom 2020. godine registrirano je ukupno 26 slučajeva napada, prijetnji i pritisaka na novinare i medije u Bosni i Hercegovini, među kojima i 3 fizička napada, 6 prijetnji smrću te 7 napada i prijetnji upućenih medijskim kućama. Linija za pomoć novinarima (FMHL), koja djeluje u okviru Udruženja/Udruge BH novinari, prošle godine je zabilježila 69 […]

Istraživanje: Radni uslovi i prava novinara/ki, zakonski okvir i upravljanje lokalnim medijima u BiH

Novinari/ke u lokalnim medijima suočeni su sa sve većim ograničenjima u području slobode izražavanja i slobode medija, kao i nepostojanjem sistemskog pristupa suzbijanju pritisaka vlada, državnih institucija i drugih političkih i ekonomskih centara. Država nema kapacitete da novinarima osigura siguran i neometan rad, a nedostatak adekvatnog odgovora na nasilje nad novinarima iz ovlaštenih institucija uveliko […]

Istraživanje: Kapaciteti nevladinih organizacija i udruženja građana u oblasti medijske pismenosti

Postoji više razloga zašto su Bosni i Hercegovini neophodne politike medijske pismenosti. One nisu neophodne samo građanima nego i vlastima da bi mogle ispuniti svoje funkcije u digitalnom dobu. Civilni sektor je plodno tlo za promovisanje oblasti medijske pismenosti, ali je broj organizacija koji se bavi ovim pitanjima jako mali. Takođe, organizacije civilnog društva su […]

Istraživanje: Lokalni mediji – kvalitet medijskih sadržaja i informacija za građane, pluralizam mišljenja i različitost izvora informacija

Istraživački projekat – monitoring sadržaja lokalnih medija u Bosni i Hercegovini ima za cilj dolaženje do naučnih saznanja, na osnovu empirijskih dokaza, o tome da li i u kojoj mjeri lokalni mediji (štampani, elektronski i online) zastupaju javni interes, odnosno ispunjavaju svoju društvenu ulogu lokalnih javnih glasila. Istraživano je kojim se temama bave lokalni mediji, […]

PRAKTIKUM ZA ZAŠTITU AUTORSKIH PRAVA NOVINARA I MEDIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

S obzirom na to da u BiH ne postoji jedinstven priručnik sa pregledom zakonskih akata, međunarodnih konvencija i članova Kodeksa koji se odnose na autorska prava novinara/ki, partneri u projektu su kreirali Praktikum za zaštitu autorskih prava novinara i medija u BiH sa ciljem informisanja i educiranja medijskih djelatnika o pravnim mogućnostima i institucionalnim kapacitetima […]

Anketa o konferencijama za štampu bez ili uz ograničeno prisustvo medija

Najveći broj predstavnika medija u Bosni i Hercegovini nije zadovoljan mogućnostima dolaženja do informacija u vezi sa virusom COVID-19 u Bosni i Hercegovini, a u okviru sistema press konferencija sa novinarima ili potpuno bez njih koji su uspostavili krizni štabovi na svim nivoima vlasti u BiH, pokazala je anketa Udruženja BH novinari. U anketi je […]

Covid 19 i ekonomske posljedice: Formirati nezavisni fond za pomoć medijima u BiH

Sarajevo, 29.06.2020. – Više od 88 posto javnih i privatnih medija u Bosni i Hercegovini pretrpjeli su finansijsku štetu kada je u pitanju prihod od marketinga i drugih komercijalnih aktivnosti tokom pandemije COVID-19, pokazala je anketa Udruženja/Udruge BH novinari. Cilj ankete bio je napraviti ocjenu o potrebama medija za saniranje ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom, a […]

Anketa o utjecaju COVID-19: Više od 10 posto novinarki u BiH ostalo bez prihoda, preko 77% navode da im je narušena psihička stabilnost

Sarajevo, 22.06.2020. – Više od 10 posto novinarki u Bosni i Hercegovini ostale su bez posla, odnosno bez prihoda od početka proglašenja pandemije COVID-19, pokazala je anketa o utjecaju COVID-19 na položaj novinarki u BiH, koju je sprovelo Udruženje BH novinari na uzorku od 150 novinarki iz cijele države. Čak 62,5 posto novinarki navelo je […]

Anketa sa novinarima: Pristup javnim informacijama u vezi sa COVID-19

Od početka proglašenja vanrednog stanja/stanja nesreće na području Bosne i Hercegovine, uzrokovanog pandemijom COVID-19, predstavnici medija, ali i institucija države na svim nivoima vlasti, morali su svoj način rada prilagoditi specifičnim okolnostima. To je, između ostalog, podrazumijevalo uvođenje novog sistema konferencija za medije koji podrazumijeva ograničeno prisustvo medijskih ekipa, ili u potpunosti bez prisustva novinara. […]

OGRANIČAVANJE PRAVA NA SLOBODU IZRAŽAVANJA U BiH U TOKU TRAJANJA PANDEMIJE COVID-19

U toku epidemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini na površinu su, uz ostalo, isplivale političke zloupotrebe, anomalije pravnog sistema i neusklađenost domaćih propisa različitih nivoa vlasti sa temeljnim postavkama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja se u pravnom sistemu BiH  primjenjuje direktno i ima prioritet nad svim ostalim zakonima. Brojne zloupotrebe, […]

Medijske slobode u BiH 2020 FES i BHN

U 2020. godini građani BiH najviše vjeruju medijima i vjerskim institucijama (77%), a zatim nevladinom sektoru (66%), međunarodnoj zajednici (63%) te institucijama vlasti (55%). Političke stranke i političari nailaze na najmanje povjerenje od strane građana. Na nivou entiteta je prisutna ista slika. Ipak, kada poredimo sa prethodnom 2019. godinom sve institucije imaju rast povjerenja kod […]

RASPODJELA MOĆI U BH. MEDIJIMA – 2019. GODINA

U okviru projekta „Mediji za ljudska prava” BH novinari, u saradnji sa partnerima Centrom za edukaciju Pro Educa i Evropskom federacijom novinara, a uz finansijsku podršku Evropske unije su sproveli istraživanje o raspodjeli moći u bh. medijima. Istraživanje je dostupno ovdje. 

LJUDSKA PRAVA ŽENA ŽRTAVA NASILJA – 2019. GODINA

U okviru projekta „Mediji za ljudska prava” BH novinari, u saradnji sa partnerima Centrom za edukaciju Pro Educa i Evropskom federacijom novinara, a uz finansijsku podršku Evropske unije su sproveli istraživanje o statusu i položaju ljudskih prava žena koje su pretrpjele nasilje u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je dostupno ovdje.

LJUDSKA PRAVA POVRATNIKA – 2019. GODINA

U okviru projekta „Mediji za ljudska prava” BH novinari, u saradnji sa partnerima Centrom za edukaciju Pro Educa i Evropskom federacijom novinara, a uz finansijsku podršku Evropske unije su sproveli istraživanje o statusu i položaju ljudskih prava povratnika u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je dostupno ovdje.

LJUDSKA PRAVA NOVINARA U BiH – 2019. GODINA

U okviru projekta „Mediji za ljudska prava” BH novinari, u saradnji sa partnerima Centrom za edukaciju Pro Educa i Evropskom federacijom novinara, a uz finansijsku podršku Evropske unije su sproveli istraživanje o statusu i položaju ljudskih prava novinara/ki u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je dostupno ovdje. 

Izvještaj u sjeni za 3. ciklus univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH

Bosna i Hercegovina se u prethodne četiri godine suočila s mnogim izazovima koji su imali utjecaja na zaštitu ljudskih prava građana i građanki BiH – brojne nepravilnosti i pritužbe na izborni proces tokom općih i predsjedničkih izbora, nepoštivanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, pitanje slobode okupljanja, prijetnje i napadi na novinare/ke i medije, rascjepkan […]

Medijske slobode u BiH iz perspektive građana

Za potrebe Fondacije Friedrich Ebert i Udruženja BH novinari, prof. dr. Božo Skoko, vanredni profesor odnosa s javnošću i pročelnik Odsjeka za novinarstvo i odnose s javnošću na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, napravio je izvještaj o medijskim slobodama u BiH iz perspektive građana. Cijeli izvještaj možete ponaći OVDJE. You can take the whole […]

Medijske slobode u BiH 2019 FES i BHN

U 2019. godini građani BiH najviše vjeruju vjerskim institucijama (74%), a zatim medijima, institucijama vlasti te međunarodnoj zajednici. Političke stranke i političari nailaze na najmanje povjerenje od strane građana. Ipak, kada poredimo sa prethodnim godinama prema medijima, nevladinom sektoru te međunarodnoj zajednici povjerenje građana je u značajnom padu dok je povjerenje prema vjerskim zajednicama, institucijama […]

Od viktimizacije do demonizacije: Gdje je istina?

U okviru projekta EU, Udruženje BH novinari provelo je istraživanje o načinima izvještavanja medija o migrantima i izbjeglicama. *Istraživanje je sprovedeno za potrebe medijskog praktikuma „Izvještavanje o migrantima i izbjeglicama – #TačnoJeBitno“, kako bi se dobila indikacija o aktuelnim trendovima u medijskom izvještavanju o migrantima i izbjeglicama u BiH, i ne predstavlja dubinsku analizu. Istraživanje […]

Položaj novinarki u Bosni i Hercegovini

Položaj novinarki u Bosni i Hercegovini Autorice istraživanja:  Prof. dr Zarfa Hrnjić Kuduzović, Doc.dr Zlatiborka Popov Momčinović i MA Amela Delić, viša ass.  Sarajevo, Januar 2019.

Napadi na novinarke u BiH

Napadi na novinarke u BiH Autorica istraživanja: Doc dr.  Zlatiborka Popov Momčinović Sarajevo, Februar 2018.

Status of female journalists in BIH

Authors: Prof. Dr. Zarfa Hrnjić Kuduzović, PhD Zlatiborka Popov Momčinović and MA Amela Delić, Senior Ass.

RASPODJELA MOĆI U BH. MEDIJIMA – 2018. GODINA

U okviru projekta „Mediji za ljudska prava” BH novinari, u saradnji sa partnerima Centrom za edukaciju Pro Educa i Evropskom federacijom novinara, a uz finansijsku podršku Evropske unije su sproveli istraživanje o raspodjeli moći u bh. medijima. Istraživanje je dostupno ovdje.

LJUDSKA PRAVA ŽENA ŽRTAVA NASILJA – 2018. GODINA

U okviru projekta „Mediji za ljudska prava” BH novinari, u saradnji sa partnerima Centrom za edukaciju Pro Educa i Evropskom federacijom novinara, a uz finansijsku podršku Evropske unije su sproveli istraživanje o statusu i položaju ljudskih prava žena koje su pretrpjele nasilje u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je dostupno ovdje.

LJUDSKA PRAVA POVRATNIKA – 2018. GODINA

U okviru projekta „Mediji za ljudska prava” BH novinari, u saradnji sa partnerima Centrom za edukaciju Pro Educa i Evropskom federacijom novinara, a uz finansijsku podršku Evropske unije su sproveli istraživanje o statusu i položaju ljudskih prava povratnika u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je dostupno ovdje. 

LJUDSKA PRAVA NOVINARA U BiH – 2018. GODINA

U okviru projekta „Mediji za ljudska prava” BH novinari, u saradnji sa partnerima Centrom za edukaciju Pro Educa i Evropskom federacijom novinara, a uz finansijsku podršku Evropske unije su sproveli istraživanje o statusu i položaju ljudskih prava novinara/ki u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je dostupno ovdje.

MONITORING IZVJEŠTAVANJA MEDIJA U PREDIZBORNOJ KAMPANJI ZA OPĆE IZBORE 2018.

Monitoring medija u predizbornoj kampanji za opće izbore 2018. godine u Bosni i Hercegovini organiziran je s namjerom da se, praćenjem načina na koji mediji izvještavaju tokom izborne kampanje utvrdi da li i koliko mediji doprinose da građani naprave informisan izbor, odnosno da li i koliko mediji obezbjeđuju građanima informacije koje bi im omogućile da […]

Finansiranje medija iz javnog sektora

U okviru projekta „Mediji i javni ugled“ koji finansira Evropska unija a provodi Konzorcij koji čine BH Novinari, Mediacentar Sarajevo, Vijeće za štampu i Udruženje JaBiHEU nastao je izvještaj “Finansiranje medija iz javnog sektora”. Izvještaj možete pročitati ovdje.

Regulacija tržišta oglašavanja

U okviru projekta „Mediji i javni ugled“ koji finansira Evropska unija a provodi Konzorcij koji čine BH Novinari, Mediacentar Sarajevo, Vijeće za štampu i Udruženje JaBiHEU nastala je publikacija “Regulacija tržišta oglašavanja”. Publikaciju možete pročitati ovdje.

ŽENE I MEDIJI: zaposlenice i upravljačke strukture

ŽENE I MEDIJI: zaposlenice i upravljačke strukture Autor istraživanja: Amer Džihana Sarajevo, April 2018.

RASPODJELA MOĆI U BH. MEDIJIMA – 2017. GODINA

U okviru projekta „Mediji za ljudska prava” BH novinari, u saradnji sa partnerima Centrom za edukaciju Pro Educa i Evropskom federacijom novinara, a uz finansijsku podršku Evropske unije su sproveli istraživanje o raspodjeli moći u bh. medijima. Istraživanje je dostupno ovdje. 

LJUDSKA PRAVA ŽENA ŽRTAVA NASILJA – 2017. GODINA

U okviru projekta „Mediji za ljudska prava” BH novinari, u saradnji sa partnerima Centrom za edukaciju Pro Educa i Evropskom federacijom novinara, a uz finansijsku podršku Evropske unije su sproveli istraživanje o statusu i položaju ljudskih prava žena koje su pretrpjele nasilje u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je dostupno ovdje. 

LJUDSKA PRAVA POVRATNIKA – 2017 GODINA

U okviru projekta „Mediji za ljudska prava” BH novinari, u saradnji sa partnerima Centrom za edukaciju Pro Educa i Evropskom federacijom novinara, a uz finansijsku podršku Evropske unije su sproveli istraživanje o statusu i položaju ljudskih prava povratnika u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je dostupno ovdje. 

LJUDSKA PRAVA NOVINARA U BiH – 2017. GODINA

U okviru projekta „Mediji za ljudska prava” BH novinari, u saradnji sa partnerima Centrom za edukaciju Pro Educa i Evropskom federacijom novinara, a uz finansijsku podršku Evropske unije su sproveli istraživanje o statusu i položaju ljudskih prava novinara/ki u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je dostupno ovdje. 

U potrazi za boljom regulacijom transparentnosti medijskog vlasništva i finansiranja medija iz javnih budžeta

U okviru projekta „Mediji i javni ugled“ koji finansira Evropska unija a provodi Konzorcij koji čine BH Novinari, Mediacentar Sarajevo, Vijeće za štampu i Udruženje JaBiHEU nastalo je istraživanje “U potrazi za boljom regulacijom transparentnosti medijskog vlasništva i finansiranja medija iz javnih budžeta.” Izvještaj možete pročitati ovdje.

Finalni izvještaj o monitoringu izvještavanja medija u predizbornoj kampanji – Lokalni izbori 2016

FES: Istraživanje “Medijske slobode u BiH – komparativni izvještaj za period 2009 -2016”

    B/H/S  English  Rezultati istraživanja    

Rezultati istraživanja o korištenju društvenih mreža u novinarstvu (BiH)

Centar za edukaciju Pro Educa iz Banjaluke sproveo je istraživanje o korištenju društvenih mreža u novinarstvu. Istraživanje je sprovedeno u periodu od 26. januara – 11. februara 2016. godine nad 110 ispitanika novinarske profesije, te je obuhvatilo zaposlenike (novinare) javnih i privatnih RTV servisa, te štampanih i novih medija metodom online upitnika. Oko 52% ispitanika dolazi […]