Medijske slobode u BiH 2020 FES i BHN
  • U 2020. godini građani BiH najviše vjeruju medijima i vjerskim institucijama (77%), a zatim nevladinom sektoru (66%), međunarodnoj zajednici (63%) te institucijama vlasti (55%). Političke stranke i političari nailaze na najmanje povjerenje od strane građana. Na nivou entiteta je prisutna ista slika. Ipak, kada poredimo sa prethodnom 2019. godinom sve institucije imaju rast povjerenja kod građana. Pa tako, najveći rast povjerenja ostvaruju nevladin sektor, mediji, međunarodna zajednica te političke stranke. Nešto manji rast u povjerenju ostvaruju vjerske zajednice, institucije vlasti te političari.
  • Građani BiH kao i zasebno entiteta su puno zadovoljniji radom medija i novinara u FBiH i RS u odnosu na prethodnu godinu.
  • Najveći dio ispitanika smatra da sloboda medija u FBiH uopće nije ili je djelomično prisutna. Slična situacija je i u RS-u gdje većina građana smatra da ne postoji sloboda medija.
  • Kao i prethodne godine, više od polovine građana BiH smatra da je politička zavisnost osnovna prepreka u radu medija u BiH. S druge strane, dolazi do pada u percepciji građana da su finansijska zavisnost, nedovoljna profesionalnost te neadekvatan zakonski okvir dodatne prepreke slobodnom radu medija u BiH. Slična je situacija je i na nivou entiteta.

Cijeli izvještaj je dostupan ovdje

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest