Medijska regulatorna tijela i govor mržnje na Balkanu

Vijeće Europe je objavilo izvještaj o medijskim regulatornim tijelima i govoru mržnje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji. Cilj ovog izvještaja je doprinos širem razumijevanju koncepta govora mržnje, šta ga sačinjava a šta ne, da pruži polaznu tačku u smislu davanja preporuka i mehanizama za borbu protiv govora mržnje te […]

MLDI i IPI: “Sloboda izražavanja, medijsko pravo i kleveta”

“Sloboda izražavanja, medijsko pravo i kleveta”  

CoE – Sloboda izražavanja, Vodič za tumačenje člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i njegovog konteksta

CoE – Sloboda izražavanja, Vodič za tumačenje člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i njegovog konteksta        

Vodič OSCE-a za samoregulaciju online medija

Vodič OSCE za samoregulaciju online medija Postoji li usaglašena univerzalna definicija ko je novinar? Da li se „građani novinari“ zapravo kvalificiraju kao „novinari“? Postoje li razlike između korisnički generiranog sadržaja i tradicionalnih oblika novinarstva? Ko treba ukloniti korisnički generiran protuzakonit sadržaj? … Za odgovore na ova i druga pitanja vezana za online medije pogledajte:

OSCE priručnik o sigurnosti novinara

OSCE priručnik o sigurnosti novinara    

Transkript Konferencije “Živjeti zajedno”, 17-18. novembar 2011.

Transkript latinica    

Regulatorna agencija za komunikacije – Politika sektora emitovanja

Regulatorna agencija za komunikacije – Politika sektora emitovanja    

Brošura Živjeti zajedno

Živjeti zajedno – latinica     Živjeti zajedno – ćirilica   Živjeti zajedno – engleski  

100 prvih pitanja o pravima medijskih uposlenika u BiH

100 prvih pitanja – bosanski 100 prvih pitanja – hrvatski 100 prvih pitanja – srpski