Kodeks o nacinu predstavljanja OSI u medijima, MyRight

Kodeks o nacinu predstavljanja OSI u medijima, MyRight  

Regulatorna agencija za komunikacije BiH – pravilnik o postupku rjesavanja krsenja uslova dozvola i propisa RAK-a

Regulatorna agencija za komunikacije BiH – pravilnik o postupku rjesavanja krsenja uslova dozvola i propisa RAK-a    

Regulatorna agencija za komunikacije BiH – Pravilnik o medijskom predstavljanju

Regulatorna agencija za komunikacije BiH – Pravilnik o medijskom predstavljanju  

Kodeks za štampu

Kodeks za štampu