Udruženje/udruga BH novinari

 

Udruženje/udruga BH novinari (u daljnjem tekstu BHN) je nepolitička, neprofitna organizacija čiji su članovi novinari, slobodni novinari, studenti novinarstva i drugi medijski uposlenici (foto-reprteri, lektori, korektori, snimatelji, video novinari, on line novinari…), čija je osnovna profesija novinarstvo. BHN je osnovan 2004 kao krovno udruženje novinara u Bosni i Hercegovini sa aktivnostima koje pokrivaju cijeli teritorij države. Osnovni ciljevi BHN su: (a) zaštiti i poboljšati slobode, prava i odgovornosti novinara kao i zaštiti ugled i dostojanstvo novinarske profesije i (b) poboljšati pravo javnosti da bude informirana o dešavanjima u društvu, kao i pravo svake osobe na slobodu mišljenja, izražavanja i pristup medijima.

Misija BHN: Udruženja/udruge “BH novinari” je multietnička asocijacija za zaštitu prava novinara, unapređenje profesionalnih standarda i odgovornosti, te poticaj razvoju demokratskog okruženja za rad medija u Bosni i Hercegovini i svijetu.

Vizija BHN: U narede tri godine BHN namjerava postati vodeća asocijacija novinara u Bosni i Hercegovini sa snažnim kapacitetima za zaštitu statusnih i socijalnih prava novinara i unapređenje novinarskih znanja i vještina. Kroz kupovinu vlastitog prostora i osiguranje uvjeta za približavanje finansijskoj samoodrživosti želimo postati mjesto okupljanja i djelovanja medijskih djelatnika odanih vrijednostima novinarske profesije i demokratskog društva.  

Temeljni i poslovni ciljevi BHN:

BHN u svom djelovanju polazi od osnovnih ljudskih prava na slobodu izražavanja i primanja informacija, utemljenih u domaćim i medjunarodnim dokumentima. U tom kontekstu, svrha postojanja BHN je:

  •  štititi i unapređivati slobode, prava i odgovornosti novinara, te čuvati ugled i dostojanstvo novinarske profesije
  •  unapređivati osnovno, Ustavom zagarantovano pravo javnosti da bude informirana o zbivanjima u društvu, kao i prava svake osobe na slobodu mišljenja, izražavanja i pristupa medijima.

U ostvarenju svoje misije, Upravni odbor i mandžment BHN su definirali sljedeće poslovne ciljeve:

  •  unaprijediti dostupnost postojećih aktivnosti asocijacije kao i kvalitetu usluga prema članstvu
  •  unaprijediti upravljanje asocijacijom kroz podizanje menadžement i marketing znanja Sekretarijata i Izvršnog odbora BHN
  •  poboljšati kanale interne komunikacije (unutar Sekretarijata, Sekretarijat-organi, Sekretarijat-članstvo)
  •  unaprijediti motiviranost članstva za proaktivan volonterski rad
  •  smanjiti ovisnosti o donatorima kroz povećanje vlastitih prihoda BHN od članarine, razvijenih novih servisa i komercijalnih usluga
  •  u bh.javnosti izgraditi imidž BHN kao proaktivne novinarske asocijacije posvećene potrebama i interesima svojih članova i novinarske profesije

BHN usluge

BHN osigurava svojim članovima slijedeće vrste usluga:  

(1) Besplatna pravna i stručna pomoć – zaštita novinara i medija u slučaju fizičkog, političkog, ekonomskog i drugih pritisaka, kao i slučajeva kršenja prava novinara i slobode izražavanja. Eksperti i advokati pomažu novinarima i medijima u pravnim i drugim sporovima kako bi im osgurali zaštitu njihovih prava. Ove usluge su dostupne za članove BHN, ali i druge novinare i medijske uposlenike kroz Liniju za pomoć novinarima koja djeluje kao zaseban servis unutar BHN;

(2) Specijalizirani i tematski treninzi– organizacija in-house treninga, radionica i seminara za razvoj i poboljšanje znanja i vještine novinara i studenata tematskim oblastima relevatnim za prava novinara, slobodu izražavanaj, etičke i profesionalne, kao i primjenu Zakona o zaštiti od klevete i Zakona o slobodi pristupa informacijama;

(3) Socijalne usluge i zaštita – pružanje stručne i pravne pomoći u slučajevima kršenja novinarskih prava u radnom odnosu, poboljšanje kolektivnog ugovora za novinare i radnih uvjeta, pomoć u organizaciji sindikata nudeći mogućnost za reguliranje zdravstvenog i penzionog osiguranje, kao i hitnu finansijsku podršku u slučajevima iznenadne bolesti ili prestanka radnog odnosa ( u okviru BHN Fond solidarnosti);

(4) Popusti i ostale usluge – izdavanje međunarodnih press kartica, osiguranje popusta za autobusni, zračni i željeznički saobraćaj u Bosni i Hercegovini i u svijetu;

(5) Zagovaranje i lobiranje – aktivno sudjelovanje u izradi, donošenju i provedbi zakona, pravila i propisa koji se odnose na rad novinara i medija u BiH, organiziranje različitih vrsta konferencija, seminara i radionica, sudjelovanje na lokalnim i međunarodnim skupovima, kao i u tijelima Međunarodne federacije novinara (IFJ) i na njihovim kongresima. 

Članstvo 

BHN nudi tri vrste članstva: punopravno članstvo – za novinare i druge medijske uposlenike čije je glavno zanimanje je novinarstvo, pridruženo članstvo – za studente novinarstva koji su počeli raditi u medijima kao volonteri ili suradnici i počasno članstvo – za novinara koji su napustili novinarstvo i počeli se baviti odnosima s javnošću, marketingom, upravljanjem medijima ili drugim aktivnostima vezanih za medije, koji nisu više aktivno novinari ali i dalje želite biti članovi BHN. Te tri kategorije članova imaju jednaka prava i svi oni sudjeluju u aktivnostima Skupštine BHN. Samo punopravni članovi mogu biti imenovani za članove upravnih i izvršnih tijela BHN.

BHN trenutno ima 720 članova iz svih vrsta medija (printani mediji, radio i TV, novinske agencije i on-line mediji), koji dolaze iz svih dijelova BiH i predstavljaju različite nacionalnosti i različite starosne skupine. Članovi BHN su novinari i drugi uposlenici dnevnih listova u BiH (Oslobođenje, EuroBlic, Dnevni Avaz, Nezavisne novine, Dnevni list), časopisa (Dani, Start i Slobodna Bosna), javnih radijskih i televizijskih kuća (RTVFBiH, BHRT, RT RS), privatnih TV stanica (OBN, PINK, ATV, RTV Mostar i BH TV, RTV Zenica, RTV Bihać), velikog broja lokalnih i regionalnih radio stanica, novinskih agencija Onasa i Fena, online medija (Sarajevo X portal, Radio Sarajevo, Frontal); studenti novinarstva iz Sarajeva, Tuzle, Mostara..

(Cijeli popis BHJ članova, zajedno s imenima medija u kojima rade je dostupan na www.bhnovinari.ba

Upravna tijela i organi BHN  

BHN je udruženje/udruga građana na čelu sa Upravnim i Izvršnim odborom. Udruženjem upravlja predsjednik Udruge, potpredsjednik i tajnik, koji imaju izvršno-upravnu ulogu. Pri odabiru ključnih ljudi u BHN-u, naš glavni cilj je odabrati osobe koje se smatraju novinarima sa dobrom reputacijom na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, koji su predani interesima novinarstva kao profesije.

BHN ima odlično razvijene organizacijske i upravljačke strukture, sa jasnih pravila kod donošenja odluka. Pravila koja se tiču ​​upravljanja BHN-a su navedeni u Statutu, dokument na kojem je udruga osnovana i registrirana. On precizira njegova tijela upravljanja i organizacijske strukture te načine na koji se donose odluke. Uz statut, BHN je razvio poseban set pravila i procedura za rad Upravnog i Izvršnih tijela, kao što su: pravila i procedure za rad BHN, administrativno – finansijske procedure, procedure za rad volentera, procedure za rad donatorima, pravila za organiziranje treninga, procedure za regrutovanje novih članova BHN. Također, BHN ima osvojen opis poslova i zadataka za članove upravnih tijela, detaljan opis obaveza, prava i odgovornosti za sva radna mjesta predvidjena sistematizacijom radnh mejsta u Sekretarijatu/Tajništvu BHN.

Najviši organ Udruge je Skupština koja se sastoji od 51 člana – koji se biraju kao delagati /predstavnici različitih regija i medija, u skladu s brojem članova Udruženja u odredjenom području. Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje. Skupština bira predsjednika, članove Upravnog odbora i novinarskog Vijeća časti, usvaja plan aktivnosti i finansijski plan, kao i druge odluke od interesa za članove. Uprava se sastoji od 15 članova. Njenim radom je upravlja predsjednik Uprave. Odbor je zadužen za pripremu Skupštine i provedbu odluka usvojenih na Skupštini, koja upravlja radom Udruge u razdoblju između dvije sjednice Skupštine, priprema plan aktivnosti i finansijski plan. Također smo izabrali Izvršni odbor kao operativno tijelo BHN-a koji je u stanju rješiti probleme koji bi mogli nastati i obavljati i druge potrebne aktivnosti za BHN. Izvršni odbor BHN ima 5 članova. Novinarsko Vijeće časti se sastoji od 5 članova i odlučuje o pitanjima vezanim za poštivanje Statuta, Etičkog kodeksa i profesionalnih novinarskih standarda.

U organizacijskoj strukture, BHN ima mogućnost formiranja novinarskih klubova koji djeluju kao regionalnu uredni BHN u lokalnim sredinama. U ovom trenutku, BHN ima formirane klubove novinara u pet gradova u Bosni i Hercegovini – Banja Luka, Bihać, Brčko, Zenica i Doboj. I na kraju, Sekretarijat BHN-a je administrativno i operativno tijelo koje je smješteno u uredu BHN u Sarajevu. 

Ključni BHN rezultati i postignuća  

Od svog osnivanja, BHN se razvio u važnu instituciju za zaštitu prava novinara i slobode izražavanja. Uz niz javnih nastupa i reakcija, Udruženje je pokazalo svoju spremnost za promovisanje i poboljšanje profesionalnih standarda novinarstva u BiH i spremnost da se suprotstavi svim pokušajima političkog pritiska i ograničavanja slobode medija. U nastavku slijedi pregled glavnih rezultata i postignuća BHN ostvarenih u posljednjih nekoliko godina:

(1) BHN je pružalo različite vrste podrške i usluga novinarima i medijima koji su se suočavali sa kršenjem svojih prava i ugrožavanjam slobode medija. Kroz Liniju za pomoć novinarima (FMHL) Udruženje je pružalo besplatnu pravnu i stručnu pomoć za zaštitu novinara i medija u slučaju fizičkog, političkog, ekonomskog i drugih pritisaka, slučajeva kršenja prava novinara i slobode izražavanja. FMHL također pruža usluge advokata u pravnim predmetima i drugim sporovima, gdje su uključeni novinari i mediji. FMHL ima Tim za stručnu i pravnu pomoć novinarima, koji se sastoji od pravnika, stručnjaka za pravo i medije i ljudska prava. Ova usluga je dostupna novinarima i medijima 24 sata dnevno. Od 2004, Linija za pomoć novinarima je pomogla novinarima i medijima u gotovo 300 različitih slučajeva kršenja medijskih sloboda i prava kroz razne vrste pritisaka. Linija je također branila novinare u suđenjima koja su motivirana njihovim radom (članci, priče istraživačkog novinarstva, TV-izvještaji i analiza korupcije, kriminalne aktivnosti).

(2) Kao dio naših tematskih specijaliziranih treninga, BHN je organiziralo nekoliko in-house treninga, radionica i seminara u cilju razvoja i unaprijeđivanja znanja i vještine novinara i studenata u oblasti prava novinara, slobode izražavanja, etičkih i profesionalih standarda, te primjene Zakona o zaštiti od klevete i Zakona o slobodi pristupa informacijama. Udruženje je potpisao dva dugoročna ugovora sa fakultetima novinarstva u Banja Luci i Sarajevu u kojima nudi suradnju u praktičnom obrazovanju novinara u vezi sa nevedenim temama. Također, BHN je organizovalo ciljanu obuku novinara i urednika o temama: izvještavanje u toku izbornog perioda, predstavljanje žena u medijima i drugim relevantnim pitanjima ravnopravnosti spolova, izvještavanje o turizmu i okoliš, izvještavanje u lokalnoj zajednici… Stvorili smo mrežu novinara predavača, članova BHN s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu, kao i sveučilišnih profesora za novinarstvo, stručnjaka za medije i prava… Svi oni čine tim BHN za dodatno obrazovanje i praksu za članov BHN i ostale novinare. Otprilike, 700 novinara i studenata novinarstva je prošlo kroz naše obrazovne programe u posljednjih 5 godina.

(3) BHN je jedino udruženje u Bosni i Hercegovini koje pruža usluge socijalne zaštite slobodnih novinara i medijskih radnika kao i stručnu i pravnu pomoć u slučajevima kršenja novinarskih prava u profesionalnom odnosu, poboljšanje kolektivnih ugovora za novinare i njihove uvjete rada, pomaže u organizovanju sindikata, nudi mogućnost za reguliranje zdravstvenog i penzionog osiguranja i hitne finansijske podrške u slučajevima iznenadne bolesti ili prestanka radnog odnosa ( u okviru BHN Fonda solidarnosti). Kroz BHN, slobodni novinari mogu platiti za svoje zdravstveno osiguranje. BHN je objavio priručnik o radnim i drugim pravima medijskih uposlenika sa 100 različitih odgovora na institucionalni i pravni mehanizam za zaštitu radničkih prava.

(4) Udruženje je obezbjedilo različite popuste i usluge za svoje članove, kao što su: međunarodne press kartica (koje izdaje IFJ, BHN je punopravni član Međunarodne federacije novinara), popusti za autobusni prijevoz (BHN ima sporazume sa 5 autoprevoznih kompanija u BiH), željeznički transporta (dva željeznička preduzeća )…Također, BHN je bio dio sporazuma BBIH i EU o bezbiznom režimu, što je omogućavalo novinarima da lakše putuju u zemlje EU i da besplatno dobiju vize. BHN je obezbijedio besplatne vize za svoje članove u periodu od 2008. do kraja 2010. godine.

(5) U nekoliko navrata, BHN je vršio monitoring medija u BiH vezano za razna pitanja: predstavljanje žena u medijima, prezentacija nacionalnih manjina i ranjivih skupina u BiH štampanim medijima, pokrivanje predizborne kampanje u 30 medija u BiH tokom nacionalnih izbora 2010. godine. BHN organizira monitoringe za razvoj različitih vlastitih aktivnosti te s ciljem poboljšanja novinarskih vještina i znanja i unaprjeđivanja postojećih zakona o medijima i njihove profesionalne uloge. 

(6) BHN je odigralo aktivnu ulogu u izradi, donošenju i provedbu zakona, pravila i propisa koji se odnose na rad novinara i medija u BiH, kao što su: donošenje i provedba Zakona o zaštiti od klevete, Zakona o slobodi pristupa informacijama i Zakona o javnom RTV. U saradnji sa Vijećem za štampu, BHN je izradio i usvojio promjene Kodeksa za štampu u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova i medijsku prezentaciju seksualnih manjina u štampi, BHN je organiziralo različite vrste konferencija, seminara i radionica, sudjelovalo je u različitim domaćim i međunarodnim skupovima i bilo dio tijela i kongresima u Međunarodne federacija novinara (IFJ).

U provedbi ovih aktivnosti i akcija, BHN usko surađuje s drugim medijima, organizacijama (CRA, Vijeće za štampu, Media centar, Media plan institut, Ombudsman za medije…) i različitim organizacijama civilnog društva. Kroz zajedničke akcije djeluje u cilju poboljšanja profesionalnih i etičkih standarda, kao i poboljšanja radnog okruženja u medijima.