Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana 2021 – Narativni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu

Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana (WB–JSI) je istraživački utemeljen alat dizajniran sa ciljem da izmjeri i prati promjene u odgovarajućem društvenom i političkom okruženju zemalja Zapadnog Balkana, koje imaju direktan i indirektan utjecaj na sigurnost novinara i medijskih aktera prilikom obavljanja svog posla. Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana se primarno oslanja na istraživačke dokaze koje su prikupili i analizirali partneri u platformi SafeJournalists.net u skladu sa rigoroznom istraživačkom procedurom. Prikupljeni podaci o različitim dimenzijama kompleksnog koncepta „sigurnosti novinara” kvantifikovani su i grupisani u kompozitni indikator Indeks sigurnosti novinara, kako bi se pratile promjene u sedam država Zapadnog Balkana tokom vremena. Na osnovu istraživačkog materijala, devet članova Savjetodavnog panela iz svake od zemalja procjenjuje situaciju i dodjeljuje bodove za svaki od 19 indikatora u okviru sljedećih dimenzija:

(1)  Pravno i organizacijsko okruženje – postojanje i primjena zakonskih garancija relevantnih za sigurnost novinara;

(2)  Prevencija – postojanje i primjena različitih preventivnih mjera koje imaju direktan utjecaj na zaštitu i sigurnost novinara;

(3)  Proces – postupanje državnih institucija i javnih zvaničnika prema novinarima i efikasnost krivičnog i građanskopravnog sistema koji se odnosi na istrage prijetnji i nasilja nad novinarima;

(4)  Stvarna sigurnost – incidenti i slučajevi raznih oblika prijetnji i djela nasilja nad novinarima i medijima.

WB-JSI su zajednički razvili istraživači iz Instituta RESIS iz Skoplja i partneri sa platforme Safejournalists.net: Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje/Udruga BH novinari, Sindikat medija Crne Gore, Udruženje novinara Makedonije, Udruženje novinara Kosova, Hrvatsko novinarsko društvo i nezavisna istraživačica iz Albanije. Kao takav, Indeks je rezultat zajedničkog napora Platforme Safejournalists.net i pokriva sva specifična pitanja koja su lokalni partneri identifikovali kao relevantna za njihovu zemlju.

JSI BiH-BiH. FINAL
Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest