Anketa o konferencijama za štampu bez ili uz ograničeno prisustvo medija

Najveći broj predstavnika medija u Bosni i Hercegovini nije zadovoljan mogućnostima dolaženja do informacija u vezi sa virusom COVID-19 u Bosni i Hercegovini, a u okviru sistema press konferencija sa novinarima ili potpuno bez njih koji su uspostavili krizni štabovi na svim nivoima vlasti u BiH, pokazala je anketa Udruženja BH novinari.

U anketi je sudjelovalo 36 predstavnika medija iz cijele BiH, i to 61,1% elektronskih medija, 30,6 posto online te 8,3% štampanih medija.

Na pitanje da li smatraju da dosadašnji način informisanja sa konferencija za štampu o pandemiji COVID-19 omogućava profesionalno izvještavanje u interesu građana, većina ispitanika (58,3%) odgovorili su negativno, navodeći kako su informacije uopštene i da ne sadrže sve potrebne podatke.

8,3% ispitanika mišljenja je da ovakav način informisanja u potpunosti odgovara potrebama medija, a 16,7% anketiranih naveli su kako ne mogu dati takvu procjenu.

Najveći broj anketiranih (66,7%) smatraju da je radi blagovremenog, objektivnog i tačnog informisanja u javnom interesu potrebno vratiti regularne press konferencije sa prisustvom novinara na licu mjesta, ali obezbijediti i online učešće sa mogućnošću postavljanja pitanja, dok 19,4% misli da to treba uraditi, ali uz poštivanje određenih mjera distance i zaštite.

8,3% ispitanika misli da dok traje pandemija treba u potpunosti ukinuti press konferencije, a krizni štabovi trebaju informisati građane o svim aktuelnostima putem saopćenja, odnosno zvaničnih web stranica.

Na pitanje kako bi mediji trebalo da reaguju u cilju zaštite obavljanja svoje djelatnosti, te profesionalnog i objektivnog informisanja građana na uvedenu praksu održavanja konferencija za štampu bez prisustva novinara, 44,4% ispitanika odgovorili su da nisu sigurni šta bi trebalo učiniti u ovoj situaciji; 25% smatra da bi konferencije za medije trebalo bojkotovati, a informacije prenositi samo sa službenih sajtova, a 8,3% navode kako nema potrebe za bilo kakvim reagovanjem te da je ovakav način plasiranja informacija sasvim dovoljan.

Kada je riječ o tome na koliko upućenih pitanja nadležnima su dobili odgovor tokom press konferencija koje su održavane otkako je promijenjen format konferencija, odgovori ispitanika variraju – od onih koji navode kako nisu dobili nijedan odgovor, do onih koji kažu da je na sva njihova pitanja koja su blagovremeno slali odgovoreno. Međutim, 27,8% anketiranih navode da je odgovor koji su dobili samo djelomično sadržavao ključnu traženu informaciju, 22,2% kažu da uopće nisu dobili informaciju koju su tražili, a 16,7% su dobili tražene informacije.

Među pitanjima koja su predstavnici medija postavljali nadležnima, a na koje nikada nisu dobili odgovore, su i ona o broju ležećih pacijenata u bolnicama, otkazima u javnim preduzećima zbog pandemije COVID-19, uslovima i testovima za prelazak granice, nedostatku zdravstvenog kadra, aferi „Respiratori“, tzv. Korona zakonu…

Rezultati ankete u PDF formatu dostupni su OVDJE

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest