OGRANIČAVANJE PRAVA NA SLOBODU IZRAŽAVANJA U BiH U TOKU TRAJANJA PANDEMIJE COVID-19

U toku epidemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini na površinu su, uz ostalo, isplivale političke zloupotrebe, anomalije pravnog sistema i neusklađenost domaćih propisa različitih nivoa vlasti sa temeljnim postavkama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja se u pravnom sistemu BiH  primjenjuje direktno i ima prioritet nad svim ostalim zakonima. Brojne zloupotrebe, anomalije i neusklađenosti proizvele su negativne posljedice, naročito u području zaštite ljudskih prava u cjelini. Niz mjera koje su donosili krizni štabovi na svim nivoima vlasti uticale su na sve sfere života i uvele su brojna ograničenja za stanovništvo – od zabrana javnih okupljanja i izlazaka do uvođenja policijskog sata i objavljivanja imena građana koji su upućeni na samoizolaciju ili su bili inficirani.

Dio mjera koje su donosile vlasti u BiH u toku aktuelne pandemije COVID 19 ‒ odluke, uredbe i naredbe ‒ uticao je i na rad novinara i više ili manje ograničavao pravo na slobodu izražavanja koje je od izvanrednog značaja ne samo za medije nego i za sve građane. S objašnjenjem da vode borbu protiv lažnih vijesti i sprečavaju  širenje panike, dio bh. vlasti je posebnim odlukama zaprijetio visokim novčanim kaznama novinarima, kao i građanima koji se koriste društvenim mrežama.

Odluke, uredbe, naredbe i kazne donesene tokom pandemije koronavirusa za BH novinare analizirali su Mehmed Halilović i Amer Džihana.

Ova analiza objavljena je u okviru projekta JUFREX koji podržava Vijeće Evrope.

Ograničavanje prava na slobodu izražavanja, BOS

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest