BH NOVINARI  –  član Međunarodne federacije novinara (IFJ) i Evropske federacije novinara (EFJ)

Udruženje/udruga BH novinari  je nepolitička, neprofitna organizacija čiji su članovi novinari, slobodni novinari, studenti novinarstva i drugi medijski uposlenici čija je osnovna profesija novinarstvo.

Osnovni ciljevi BHN su:

(a) zaštititi i poboljšati slobode, prava i odgovornosti novinara kao i zaštititi ugled i dostojanstvo novinarske profesije i
(b) poboljšati pravo javnosti da bude informirana o dešavanjima u društvu, kao i pravo svake osobe na slobodu mišljenja, izražavanja i pristup medijima.

Statut

Osnivačka skupština Udruženja novinara BHN, koja je održana u Sarajevu 11.decembra 2004. godine, a na osnovi članova 10.i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH, broj 32/01 i 42/03) donosi slijedeći: S  T  A  T  U  T UDRUŽENJA NOVINARA BHN OSNOVNE ODREDBE Član 1. Udruženje je vanstranačko. Slobodno i […]

Kontakt

Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Tel/Fax  +387 33 223 818 ;  + 387 33 255 600 e-mail: [email protected]; web: www.bhnovinari.ba

Poslovni plan

Poslovni Plan Udruženja / Udruge “BH Novinari”

Kodeks časti BH novinara

KODEKS ČASTI BH NOVINARA     OPĆA NAČELA   Pravo na informaciju, slobodu izražavanja i kritiku jedno je osnovnih prava svakoga ljudskog bića bez obzira na spol, rasu, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest i političko opredjeljenje. Iz tog prava javnosti da upoznaje činjenice i mišljenja proizlaze obaveza i prava novinara.   U svojem radu novinari su dužni […]

Program rada Udruženja/Udruge “BH Novinari”

  PROGRAM RADA UDRUŽENJA/UDRUGE “BH NOVINARI”

Program rada Novinarskog Vijeća časti