Evropska povelja o slobodi štampe

Evropska povelja o slobodi štampe  

Deklaracija Vijeca Ministara o zaštiti i promociji istraživackog novinarstva

Deklaracija Vijeca Ministara o zaštiti i promociji istraživackog novinarstva  

Deklaracija o slobodi političke debate u medijima

Deklaracija o slobodi političke debate u medijima