Bosna i Hercegovina: Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana 2022

Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana (WB-JSI) je istraživački utemeljen alat dizajniran za mjerenje i praćenje promjena u odgovarajućim društvenim i političkim okruženjima u zemljama Zapadnog Balkana, koje imaju direktan ili indirektan uticaj na sigurnost novinara. i medijskih profesionalaca dok obavljaju svoju profesiju. Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana prvenstveno se oslanja na istraživačke dokaze koje su prikupili i analizirali partneri na platformi SafeJournalists.net koji slijede rigoroznu proceduru istraživanja.

Prikupljeni podaci o različitim dimenzijama kompleksnog koncepta „bezbednosti novinara“ kvantifikovani su i grupisani u kompozitni indikator, Indeks bezbednosti novinara, za praćenje promena u sedam zemalja Zapadnog Balkana tokom vremena. Na osnovu istraživačkog materijala, devet članova Savjetodavnog panela iz svake od zemalja ocijenilo je situaciju i dodijelilo bodove za svaki od 19 indikatora u okviru sljedećih dimenzija:

(1) Pravno i organizaciono okruženje – postojanje i implementacija zakonskih garancija relevantnih za sigurnost novinara;
(2) Prevencija – postojanje i provođenje niza preventivnih mjera koje direktno utiču na zaštitu i sigurnost novinara;
(3) Proces – ponašanje državnih institucija i javnih funkcionera prema novinarima i efikasnost sistema krivičnog i građanskog pravosuđa u istragama prijetnji i djela nasilja nad novinarima;
(4) Aktualna sigurnost – incidenti i slučajevi raznih oblika prijetnji i djela nasilja nad novinarima i medijima.

Prva (pilot) godina za izradu konceptualnog okvira i metodologije za bodovanje, agregiranje i izračunavanje Indeksa bila je 2020. Ovaj izvještaj se odnosi na stanje u Bosni i Hercegovini u 2021. godini i predstavlja poboljšanje ili pogoršanje situacije u vezi sa četiri dimenzije uzimajući u obzir procjenu za 2020. kao referentnu godinu. Za više detalja o teorijskom okviru i procesu kreiranja i izračunavanja Indeksa sigurnosti novinara Zapadnog Balkana i svih izvještaja zemalja pogledajte: https://safejournalists.net/safety-index/.

Kompletno istraživanje je dostupno OVDJE.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest