Etička pravila

Kodeks o nacinu predstavljanja OSI u medijima, MyRight

Kodeks o nacinu predstavljanja OSI u medijima, MyRight  

Regulatorna agencija za komunikacije BiH – pravilnik o postupku rjesavanja krsenja uslova dozvola i propisa RAK-a

Regulatorna agencija za komunikacije BiH – pravilnik o postupku rjesavanja krsenja uslova dozvola i propisa RAK-a    

Regulatorna agencija za komunikacije BiH – Pravilnik o medijskom predstavljanju

Regulatorna agencija za komunikacije BiH – Pravilnik o medijskom predstavljanju  

Kodeks za štampu

Kodeks za štampu  

Deklaracije

Evropska povelja o slobodi štampe

Evropska povelja o slobodi štampe  

Deklaracija Vijeca Ministara o zaštiti i promociji istraživackog novinarstva

Deklaracija Vijeca Ministara o zaštiti i promociji istraživackog novinarstva  

Deklaracija o slobodi političke debate u medijima

Deklaracija o slobodi političke debate u medijima  

Zakoni

Zakon o radu Brčko Distrikta

Zakon o radu Brčko Distrikta  

Zakon o radu BiH

Zakon o radu BiH  

Зборник правних инструмената Вијећа Европе у вези са медијима

Зборник правних инструмената Вијећа Европе у вези са медијима  

Krivični zakon RS

Krivični zakon RS  

Zakon o komunikacijama

Zakon o komunikacijama  

Zakon o zaštiti od klevete Brčko Distrikta

Zakon o zaštiti od klevete Brčko Distrikta  

Zakon o zabrani diskriminacije u BiH

Zakon o zabrani diskriminacije u BiH  

Zakon o radu RS-a

Zakon o radu RS-a  

Zakon o radu FBiH

Zakon o radu FBiH  

Krivični zakon FBiH

Krivični zakon FBiH  

Krivični zakon Brčko Distrikta

Krivični zakon Brčko Distrikta  

Krivični zakon BiH

Krivični zakon BiH  

Izborni zakon BiH

Izborni zakon BiH  

Izborni zakon Brčko Distrikta

Izborni zakon Brčko Distrikta  

Izvod iz Sporazuma o viznim olakšicama za građane BiH koji putuju u zemlje EU

Izvod iz Sporazuma o viznim olakšicama za građane BiH koji putuju u zemlje EU  

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine  

Zakon o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine  

Zakon o zaštiti od klevete Republike Srpske

Zakon o zaštiti od klevete Republike Srpske  

Zakon o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske

Zakon o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske  

Preporuke

Politika Međunarodne federacije novinara (IFJ) o seksualnom uznemiravanju

Međunarodna federacija novinara (IFJ) - politika o seksualnom uznemiravanju

Zbornik pravnih instrumenata Vijeća Evrope u vezi sa medijima

Zbornik pravnih instrumenata Vijeća Evrope u vezi sa medijima (DOWNLOAD)  

Preporuke za medije: privatnost i medijski izvjestaj

Preporuke za medije: privatnost i medijski izvjestaj (DOWNLOAD)    

Prepruka Vijeća Evrope o pravu novinara na tajnost izvora informacija

Prepruka Vijeća Evrope o pravu novinara na tajnost izvora informacija (DOWNLOAD)      

Preporuka (Vijeća Evrope) br. R (2000) 7 Komiteta ministara državama članicama o pravu novinara da ne otkriju svoje izvore informacija

Preporuka (Vijeća Evrope) br. R (2000) 7 Komiteta ministara državama članicama o pravu novinara da ne otkriju svoje izvore informacija      

OSCE Analiza zakona o javnim servisima

OSCE Analiza zakona o javnim servisima(DOWNLOAD)    

OSCE Analiza Zakona u vezi sa RAK-om

OSCE Analiza Zakona u vezi sa RAK-om(DOWNLOAD)

Preporuke Odbora ministara Vijeća Evrope o zaštiti slobode izražavanja i informacija u kriznim situacijama

Preporuke Odbora ministara Vijeća Evrope o zaštiti slobode izražavanja i informacija u kriznim situacijama(DOWNLOAD)          

Indikatori za medije u demokraciji

Indikatori za medije u demokraciji    

Indikatori za procjenu medijskih sloboda u zemljama članicama Vijeća Evrope (Odluka 1636 (2008)

Indikatori za procjenu medijskih sloboda u zemljama članicama Vijeća Evrope (Odluka 1636 (2008) (DOWNLOAD)

OSCE – Upute za policiju u ophodenju s medijima

OSCE – Upute za policiju u ophodenju s medijima(DOWNLOAD)    

OSCE – Upute za medije u ophodenju s policijom

OSCE – Upute za medije u ophodenju s policijom(DOWNLOAD)    

Priručnici

Medijska regulatorna tijela i govor mržnje na Balkanu

Vijeće Europe je objavilo izvještaj o medijskim regulatornim tijelima i govoru mržnje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji. Cilj ovog izvještaja je doprinos širem razumijevanju koncepta govora mržnje, šta ga sačinjava a šta ne, da pruži polaznu tačku u smislu davanja preporuka i mehanizama za borbu protiv govora mržnje te […]

MLDI i IPI: “Sloboda izražavanja, medijsko pravo i kleveta”

“Sloboda izražavanja, medijsko pravo i kleveta”  

CoE – Sloboda izražavanja, Vodič za tumačenje člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i njegovog konteksta

CoE – Sloboda izražavanja, Vodič za tumačenje člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i njegovog konteksta        

Vodič OSCE-a za samoregulaciju online medija

Vodič OSCE za samoregulaciju online medija Postoji li usaglašena univerzalna definicija ko je novinar? Da li se „građani novinari“ zapravo kvalificiraju kao „novinari“? Postoje li razlike između korisnički generiranog sadržaja i tradicionalnih oblika novinarstva? Ko treba ukloniti korisnički generiran protuzakonit sadržaj? … Za odgovore na ova i druga pitanja vezana za online medije pogledajte:

OSCE priručnik o sigurnosti novinara

OSCE priručnik o sigurnosti novinara    

Transkript Konferencije “Živjeti zajedno”, 17-18. novembar 2011.

Transkript latinica    

Regulatorna agencija za komunikacije – Politika sektora emitovanja

Regulatorna agencija za komunikacije – Politika sektora emitovanja    

Brošura Živjeti zajedno

Živjeti zajedno – latinica     Živjeti zajedno – ćirilica   Živjeti zajedno – engleski  

100 prvih pitanja o pravima medijskih uposlenika u BiH

100 prvih pitanja – bosanski 100 prvih pitanja – hrvatski 100 prvih pitanja – srpski