Analiza određenih odredbi Zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucije Bosne i Hercegovine

Piše: Dejan Lučka

Saradnik BH novinara i ekspert za medijsko pravo Dejan Lučka  pripremio je analizu određenih odredbi Zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucije Bosne i Hercegovine. Analiza je urađena upoređujudi odredbe iz ZoSPI koji je donesen 2023. godine sa relevatnim zakonskim i ustavnim odredbama u BiH i njenim entitetima, kako pozitivnim tako i onim koji više ne važe, kao i sa međunarodnim instrumentima i standardima za zaštitu ljudskih prava, odnosno konkretno slobode izražavanja i prava na pristup informacijama, naroeito u praksi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu

OVDJE možete pročitati cijelu analizu.

Ova analiza je urađena uz podršku Vlade SAD-a u okviru programa podrške Amerieke agencije za međunarodni razvoj (USAID) nezavisnim medijima u Bosni i Hercegovini (MEA) koji provodi Internews u partnerstvu s FHI360 i lokalnim partnerima. Izrada i objava ove analize takođe su omogudene zahvaljujudi velikodušnoj podršci ameriekog naroda putem USAID-a. Sadržaj je iskljueiva odgovornost Udruženja/udruge BH novinari i ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

FOTO: Pixabay

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest