Medijske slobode u BiH 2019 FES i BHN

U 2019. godini građani BiH najviše vjeruju vjerskim institucijama (74%), a zatim medijima, institucijama vlasti te međunarodnoj zajednici. Političke stranke i političari nailaze na najmanje povjerenje od strane građana. Ipak, kada poredimo sa prethodnim godinama prema medijima, nevladinom sektoru te međunarodnoj zajednici povjerenje građana je u značajnom padu dok je povjerenje prema vjerskim zajednicama, institucijama vlasti, političarima i političkim strankama u blagom porastu u odnosu na prethodne godine.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest