PRAKTIKUM ZA ZAŠTITU AUTORSKIH PRAVA NOVINARA I MEDIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

S obzirom na to da u BiH ne postoji jedinstven priručnik sa pregledom zakonskih akata, međunarodnih konvencija i članova Kodeksa koji se odnose na autorska prava novinara/ki, partneri u projektu su kreirali Praktikum za zaštitu autorskih prava novinara i medija u BiH sa ciljem informisanja i educiranja medijskih djelatnika o pravnim mogućnostima i institucionalnim kapacitetima koji im stoje na raspolaganju, ukoliko dođe do kršenja autorskih prava. Autori Praktikuma su eksperti u oblasti autorskih prava i novinarstva, kao i predstavnici institucija i medijskih organizacija, koje već godinama rade na unapređenju položaja medijskih profesionalca u BiH, odnosno članovi Multisektorskog tima za zaštitu autorskih prava novinara/ki  i medija.  Autori su u skladu sa oblastima djelovanja dali niz preporuka i koraka koje može poduzeti medijski profesionalac da preventivno djeluje i zaštiti se, odnosno da reagira ukoliko je njegovo autorsko djelo ukradeno, umnoženo ili objavljeno nepotpisano.

Praktikum je dostupan ovdje

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest