Istraživanje: Lokalni mediji – kvalitet medijskih sadržaja i informacija za građane, pluralizam mišljenja i različitost izvora informacija

Istraživački projekat – monitoring sadržaja lokalnih medija u Bosni i Hercegovini ima za cilj dolaženje do naučnih saznanja, na osnovu empirijskih dokaza, o tome da li i u kojoj mjeri lokalni mediji (štampani, elektronski i online) zastupaju javni interes, odnosno ispunjavaju svoju društvenu ulogu lokalnih javnih glasila. Istraživano je kojim se temama bave lokalni mediji, da li te teme istražuju kroz autorske tekstove ili ih prezentuju javnosti na osnovu saopćenja lokalnih vlasti i drugih društvenih aktera, koliko izvora koriste u izvještavanju i kako te izvore tretiraju (jesu li svi ravnopravni ili postoje preferencije), te koliko je u sadržajima koje objavljuju prisutan pluralizam mišljenja.


Monitorisano je 617 sadržaja iz 34 lokalna medija (4 štampana, 10 TV stanica, 11 radio stanica i 9 portala). Istraživački nalazi ukazuju na sljedeće:


– Lokalni mediji se uglavnom bave lokalnom politikom, prenoseći stavove lokalnih zvaničnika i drugih političkih aktera u lokalnoj zajednici.
– U lokalnim medijima jesu prisutne teme koje su od javnog interesa, ali način na koji se te teme obrađuju ne pomaže odveć građanima da dobiju kvalitetne informacije o tim temama.
– Lokalni mediji uglavnom svoje sadržaje zasnivaju na malom broju izvora, odnosno sagovornika (najčešće jedan ili eventualno dva).
– Onda kada mediji imaju više sagovornika u svom sadržaju, ti sagovornici su uglavnom saglasni oko teme ili pitanja koje se obrađuje i međusobno nemaju suprotstavljena mišljenja.
– Sagovornici u pričama uglavnom jesu ravnopravni, no nije mali procenat sadržaja u kojima se neselektivno, copy-paste metodom, prenose stavovi lokalnih zvaničnika, odnosno saopćenja lokalnih vlasti. To daje dojam da lokalni mediji gotovo osjećaju odgovornost da prenose ono što loklani zvaničnici žele kazati javnosti.
– Postoje, naravno, izuzeci i pozitivni primjeri lokalnih medija koji su odgovorni i imaju viši nivo profesionalizma od ostalih, no općenito možemo reći da u pogledu pluralizma stavova i ispunjavanja javnog interesa najlošije stoje web portali.


Na onovu istraživačkih nalaza kreirane su i preporuke za medije, koje se odnose, prije svega, na više istraživačkih priča o temama vezanim za javni interes (lokalna infrastruktura, obrazovanje, zdravstvo, ekologija, kultura), a manje prenošenja stavova lokalnih zvaničnika o dnevnopolitičkim pitanjima, te osiguranje većeg broja autorskih sadržaja u medijima zasnovanih na većem broju izvora, u kojima će biti predstavljena različita gledišta, odnosno osiguran pluralizam mišljenja.

Istraživanje je dostupno ovdje

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest