• Parlamentarci i novinari iz regiona za promjenu medijskog zakonodavstva
  SARAJEVO, 21.10.2022.- Predstavnici parlamenata i novinarskih udruženja iz četiri države zapadnog Balkana, BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije danas su na susretu u Parlamentarnoj skupštini BiH ustanovili da je neophodno da dođe do unapređenja medijskog zakonodavstva u zemljama regiona. Tema susreta je Deklaracija iz Skoplja, važnost dijaloga između parlamenata i novinarskih udruženja i organizacija, […]
 • Parlamentarci i novinari: Zajedničkim dijalogom do unapređenje medijskog pravnog sistema
  Tuzla, 29.06.2022.- Dijalog između novinara i parlamentaraca na individualnom nivou, te između novinarskih udruženja i parlamenata na institucionalnom nivou je izuzetno važan i omogućava efikasnije djelovanje u oblasti unapređenja medijskog pravnog sistema, zaključak je debate koju je organizovalo Udruženje BH novinari, a kojoj su prisustvovali predstavnici parlamenta i novinari iz Tuzlanske regije. Tokom debate, koja […]
 • BH novinari zagovaraju izmjene zakona u sedam tematskih oblasti
  BH novinari zagovaraju izmjene medijskih zakona u ️ tematskih oblasti sa ciljem unapređenja slobode izražavanja i sigurnosti novinara u BiH.  Jedan od prijedloga sa navedene liste – izmjene krivičnog zakonodavsta – je prihvaćeh u oba doma Parlamentarne skupštine BiH sa zahtjevom prema Vijeću ministara da pripremi prijedlog izmjena. Zagovaračke akcije se nastavljaju
 • Uz pripremu novog Zakona o javnim servisima u BiH: Još jedna priča “za malu djecu”
  Lejla Turčilo kaže da je samo u BiH moguće da zakona ima, a provedbe nema, i to ne samo kada je javni sistem u pitanju * Tanja Topić smatra da problem sa javnim emiterima, sa postojećim quasi političkim elitama, nije moguće riješiti * Srđan Blagovčanin kaže da moramo otvoriti javnu debatu o tome kakvi nam […]
 • Analiza medijskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini sa preporukama za unapređenje
  Udruženje BH novinari je uz stručnu pomoć profesorice Zarfe Hrnjić Kuduzović uradilo studiju “Zajedno ka boljim medijskim zakonima” u okviru koje su identifikovani problemi u zakonodavnoj regulativi koji se negativno reflektuju na slobodu medija i sugurnost novinara u BiH. Studija sadrži konstruktivne inicijative za izmjene i dopune relevantnih zakona, te pozitivne prakse kojima se nastoji unaprijediti […]