Parlamentarci i novinari: Zajedničkim dijalogom do unapređenje medijskog pravnog sistema

Tuzla, 29.06.2022.- Dijalog između novinara i parlamentaraca na individualnom nivou, te između novinarskih udruženja i parlamenata na institucionalnom nivou je izuzetno važan i omogućava efikasnije djelovanje u oblasti unapređenja medijskog pravnog sistema, zaključak je debate koju je organizovalo Udruženje BH novinari, a kojoj su prisustvovali predstavnici parlamenta i novinari iz Tuzlanske regije.

Tokom debate, koja je okupila 24 učesnika ukazano je na niz problema sa kojima se mediji i novinari suočavaju u okviru postojeće zakonske regulative koja se odnosi na primjenu zakonskih odredbi u praksi i svakodnevni rad novinara: otežan pristup informacijama u javnim institucijama, nedovoljna efikasna zaštita novinara i nacionaliziranih napadača, krađa autorskih djela novinara i negativni efekti copy-paste novinarstva na području Tuzlanskog kantona, ali i u cijeloj državi, kao i stalna kršenja radnih prava novinara od strane vlasnika medija i slab razvoj i organizovanost sindikata u medijima.

Velida Kulenović, potpredsjednica Udruženja BH novinari i novinarka Radio Federacije je naglasila da je neophodno govoriti o saradnji medija i parlamenata je su upravo mediji ti koji bi trebali da brane pravo na informaciju, ali i da omoguće građanima da budu informirani sa radom organa vlasti. “Mediji su stub demokratije,oni bi trebali garantirati slobodu izražavanja, rad u javnom interesu, pluralizam političkih ideja, a takođe bi im se trebao omogućiti slobodan pristup informacijama, siguran i neovisan rad. Razgovor o svim ovim pitanjima je od izutenog značaja jer uostalom, informacija je javno dobro kao što je i u javnom interesu da svaki javni posao bude dostupan, te podložan kritici“, smatra Kulenović dodajući da su ove teme posebno značajne za mlade kolegice i kolege ali i za sve koji su u svojoj struci na početku i koji još uvijek rad sa medijima ili općenito javnost doživljavaju kao određenu neprijatnost.

Ukazano je i na potrebu snažnijeg uključivanja OCD posvećenih ljudskim pravima i zaštiti medijskih sloboda u dijalog između poslanika i novinara/urednika, te formiranje svojevrsnog međusektorskog trougla za javnu i institucionalnu podršku jačanju pravnog okvira za zaštitu slobode izražavanja i sigurnosti novinara. Također, na ovoj debati je naglašeno da se dijalog između poslanika i novinarskih udruženja u BiH ne treba voditi ne samo na nacionalnom/državnom nivou, već i na nivou entitetskih parlamenata i skupština u kantonima. To je veoma važno, imajući u vidu veoma komplikovanu zakonodavnu i administrativnu strukturu u BiH, kao država, ima veoma decentralizovan sistem i različite nadležnosti u donošenju i primjeni medijskih zakona.

 

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta “Unapređenje dijaloga između novinarskih udruženja i parlamenata na Zapadnom Balkanu za snažniji civilni sektor”, koji provode četiri medijske organizacije iz regiona Zapadnog Balkana, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Balkanske mreže za razvoj civilnog sektora (Balkan Civil Society Development Network (BCSDN).

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest