Bosna i Hercegovina – Indikatori nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara 2022.

Godišnje istraživanje “Indikatori nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara BiH”, koje u okviru regionalne mreže novinarskih udruženja Zapadnog Balkana Safejournalists i uz podršku Evropske unije provode BH novinari, obuhvaća statističke podatke o napadima, prijetnjama i pritiscima na novinare/ke u Bosni i Hercegovini, informacije o legislativi u oblasti medija, ekonomskom položaju medija i novinara, te aktuelne trendove vezane […]

Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana 2021 – Narativni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu

Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana (WB–JSI) je istraživački utemeljen alat dizajniran sa ciljem da izmjeri i prati promjene u odgovarajućem društvenom i političkom okruženju zemalja Zapadnog Balkana, koje imaju direktan i indirektan utjecaj na sigurnost novinara i medijskih aktera prilikom obavljanja svog posla. Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana se primarno oslanja na istraživačke dokaze koje […]

Medijske slobode iz perspektive građana u BiH 2022.

Istraživanje o medijskim slobodama u BiH iz perspektive građana za 2022. godinu, koje provode BH novinari i Friedrich Ebert Stiftung, pokazalo je da građani BiH najviše vjeruju medijima (80%)  i vjerskim institucijama (70%), dok političke stranke i političari imaju najmanje povjerenje od strane građana. Najveći dio ispitanika smatra da sloboda medija u BiH uopće nije […]

Indikatori nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara BiH 2021.

Godišnje istraživanje “Indikatori nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara BiH”, koje u okviru regionalne mreže novinarskih udruženja Zapadnog Balkana Safejournalists i uz podršku Evropske unije provode BH novinari, obuhvaća statističke podatke o napadima, prijetnjama i pritiscima na novinare/ke u Bosni i Hercegovini, informacije o legislativi u oblasti medija, ekonomskom položaju medija i novinara, te aktuelne […]

BH novinari izabrali šampione rodne ravnopravnosti u BiH

Sarajevo, 9.mart – Udruženje/udruga BH novinari dodijelilo je priznanje „Šampion rodne ravnopravnosti 2022“ Direkt portalu iz Trebinja u kategoriji „medij“, Nikoli Vučiću, novinaru N1 televizije iz Sarajeva, u kategoriji „novinar/ka“, te prof. dr. Zilki Spahić Šiljak za javni i akademski  doprinos rodnoj ravnopavnosti. Priznanje je dodijeljeno povodom Međunarodnog dana žena u okviru svjetske kampanje „Mediji […]

Istraživanje: Lokalni mediji – kvalitet medijskih sadržaja i informacija za građane, pluralizam mišljenja i različitost izvora informacija 2021

Istraživački  projekat – monitoring sadržaja lokalnih medija u Bosni i Hercegovini ima za cilj dolaženje do naučnih saznanja, na osnovu empirijskih dokaza, o tome da li i u kojoj mjeri lokalni mediji (štampani, elektronski i online) zastupaju javni interes, odnosno ispunjavaju svoju društvenu ulogu lokalnih javnih glasila. Istraživano je kojim se temama bave lokalni mediji, […]

Istraživanje: Kapaciteti nevladinih organizacija i udruženja građana u oblasti medijske pismenosti 2021

Istraživanja je sprovedeno tokom 2020. i 2021. godine, s ciljem da se utvrdi da li je moguće, uz kvalitetne obuke o medijskoj pismenosti, setom preporuka i edukacija za organizacije, podići nivo medijske i informacijske pismenosti građana i građanki u Bosni i Hercegovini. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 63 organizacije (48 u prvom, 15 u drugom talasu), […]

Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana – Narativni izvještaj Bosna i Hercegovina 2020.

Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana (WB –JSI) je istraživački utemeljen alat dizajniran sa ciljem da izmjeri i prati promjene u odgovarajućem društvenom i političkom okruženju zemalja Zapadnog Balkana, koje imaju direktan i indirektan utjecaj na sigurnost novinara i medijskih aktera prilikom obavljanja njihovog posla. Ovaj izvještaj se odnosi na stanje u BiH u 2020. godini, […]

Izvještaj „Indikatori nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara u BiH 2020.“

  Tokom 2020. godine registrirano je ukupno 26 slučajeva napada, prijetnji i pritisaka na novinare i medije u Bosni i Hercegovini, među kojima i 3 fizička napada, 6 prijetnji smrću te 7 napada i prijetnji upućenih medijskim kućama. Linija za pomoć novinarima (FMHL), koja djeluje u okviru Udruženja/Udruge BH novinari, prošle godine je zabilježila 69 […]

Kampanja BH novinara i Mreže novinarki u BiH povodom 8. marta-Međunarodnog dana žena

Sarajevo, 23.03.2021.- Svjetsku kampanju „Media4Women2021“ je povodom 8. marta pokrenula organizacija Free Press Unlimited iz Nizozemske, a u Bosni i Hercegovini sprovelo Udruženje BH novinari i Mreža novinarki u BiH, sa ciljem bolje vidljivosti žena u medijskim sadržajima, ali i boljeg pozicioniranja novinarki u medijskoj industriji. U sklopu kampanje BH novinari su: Kreirali i publikovali […]