Linija za pomoć novinarima

Linija za pomoć novinarima / Free Media Help Line djeluje u okviru Udruženja/udruge “BH Novinari” kao domaća, bosanskohercegovačka institucija za podršku i pomoć novinarima u ostvarivanju njihovih svakodnevnih poslova, kao i u zaštiti njihovih prava i sloboda.

Inicijativa za osnivanje Linije za pomoć novinarima došla je od strane Nezavisne komisije za medije (današnja RAK) u februaru 1999. godine. Iste godine Liniju preuzima OSCE u čijem sastavu je, kao dio Odjela za medije, Linija funkcionisala do kraja 2001. godine. Sa gašenjem ovog odjela Linija za pomoć novinarima nastavlja svoj rad u OHR-u, a finansiraju je Evropska unija i Švicarska agencija za razvoj i saradnju, sa ciljem da nakon 18 mjeseci Linija za pomoć novinarima preraste u lokalnu instituciju.

Tokom 2003. godine uspješno je izvršena tranzicija Linije za pomoć novinarima u Koordinaciju novinarskih udruženja BiH projektom za koji je sredstva obezbijedila Evropska unija. U decembru 2004. Linija za pomoć novinarima nastavlja rad u okviru Udruženje/udruge “BH novinari” koje je nastalo udruživanjem tri novinarska udruženja: Nezavisne unije profesionalnih novinara iz Sarajeva, Nezavisnog udruženja novinara RS iz Banja Luke i Udruženja novinara Apel iz Mostara.

Linija za pomoć novinarima poziva sve novinare da se jave ukoliko su doživjeli prijetnje ili bilo kakvo ometanje pri obavljanju novinarske dužnosti!

Podnosenje Prijave


Izvor(i) informacija (novinar/medijska kuća, treća strana, novinski tekst, i sl.):

Medijska kuća:
Incident