Najava: Završna konferencija projekta „Zaštita autorskih prava novinara/ki i drugih medijskih djelatnika u Bosni i Hercegovini”

Sarajevo, 14.09.2020.- Udruženje/udruga BH novinari organizuje Završnu konferenciju projekta „Zaštita autorskih prava novinara/ki i drugih medijskih djelatnika u Bosni i Hercegovini”, 15. septembra 2020. godine, u hotelu  Europe  u Sarajevu sa početkom u 11:00 sati.

S obzirom na to da u BiH ne postoji sveobuhvatan pregled zakonskih normi, međunarodnih deklaracija i kodeksa o autorskim prava novinara/ki Udruženje BH novinari u saradnji sa partnerima Hayat TV, Dnevni list i Srpskacafe su uz podršku Programa za osnaživanje nezavisnih medija (IMEP projekat) u junu 2019. pokrenuli set aktivnosti sa ciljem efikasnije zaštite autorskih prava novinara/ki i medija kroz unapređenje zakonskog okruženja i profesionalnih kapaciteta medijske zajednice u Bosni i Hercegovini i u skladu sa EU Direktivom o autorskim pravima iz marta 2019.

BH novinari su pripremili analizu o autorskim pravima novinara, koja sadrži sistematičan pregled preporuka, deklaracija, pravilnika i zakonskih normi, ali ukazuje i na sve nedostatke i ograničenja trenutno postavljenih normativa, što predstavlja polaznu tačku za kreiranje preporuka za unapređenje ove oblasti. Predmet analize je bila i usklađenost domaćih zakona sa standardima Evropske unije, ali i uticaj EU direktive o autorskim pravima na poboljšanje položaja autora medijskih sadržaja i uopšte na stanje medijskih sloboda i sloboda izražavanja.

Osim analize, partneri su u proteklom periodu radili na edukaciji medijskih djelatnika o mehanizmima zaštite autorskih prava, ali i na zagovaranju poštivanja autorskih prava novinara od strane svih aktera uključenih u komunikacijski prostor. Također, formiran je i Međusektorski tim za zaštitu autorskih prava novinara i medija koji  se na sveobuhvatan način bave problematikom zaštite autorskih prava medijskih uposlenika. Međusektorski tim je kreirao i  Praktikum za zaštitu autorskih prava novinara i medija u BiH sa ciljem informisanja i educiranja medijskih djelatnika o pravnim mogućnostima i institucionalnim kapacitetima koji im stoje na raspoalganju, ukoliko dođe do kršenja autorskih prava.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest