Formiranje Rostera medijskih profesionalaca posvećenih podizanju javne svijesti o rodno zasnovanom nasilju

Sarajevo, 23.01.2018.-Događaj „Formiranje rostera medijskih profesionalaca posvećenih podizanju javne svijesti o rodno zasnovanom nasilju“, održaće se u četvrtak 25. januara 2018. u Sarajevu u hotelu Holiday Inn sa početkom u 10.00 sati.

Cilj Rostera medijskih profesionalaca je da se kroz zajedničku saradnju, razmjenu iskustava i praksi podigne javna svijest o ovom društvenom problemu i to kroz objavljivanje istraživačkih priča, čija će osnova biti promoviranje prava i interesa žrtava rodno zasnovanog nasilja.

Udruženje/udruga BH novinari je tokom poslednjih pet mjeseci sporovelo niz aktivnosti sa ciljem podizanja javne svijesti kada je u pitanju nasilju nad ženama i djevojčicama i to kroz deset radionica za novinare/ke širom BiH, Novinarsku akademiju sa 30 studenata/ica novinarstva i komunikologije sa svih javnih i privatnih Univerziteta, radionicu sa blogerima/kama te sastanak sa urednicima/ama bh. medija.

Takođe, BH novinari su organizovali i niz konsultativnih sesija sa predstavnicima/ama institucija, članovima akademskih zajednica, PR stručnjacima i novinarima/kama o razmjeni iskustava i informacija u oblasti rodnog nasilja i to u Zenici, Livnu, Brčkom, Sarajevu i Banja Luci, kao i dodjelu nagrada u pet kategorija za izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju.

Sa Omladinskom novinskom asocijacijom Udruženje je sprovelo i javnu kampanju u deset gradova BiH, u sklopu koje je anketirano 780 građana/ki BiH o tome kako percipiraju nasilje, te koji su mehanizmi za sprječavanje ovog društvenog problema.

Sve navadene aktivnosti, uključujući formiranje Rostera dio su projekta Isključimo nasilje – Mediji protiv nasilja nad ženamakoji realizira Udruženje/udruga BH novinari uz podršku UN Women ureda u Bosni i Hercegovini i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida).

Udruženje BH novinari poziva novinare/ke da svoje učešće potvrde na telefon 033 223 818 najkasnije do 24. januara 2018.

 

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest