Neophodna čvršća saradnja izmedju institucija vlasti, medija, centara za socijalni rad i policije

Sarajevo, 22.01.2018.-“Neophodno je da saradnja između institucija vlasti, medija, centara za socijalni rad i policije bude dublja, čvršća i učinkovitija i da se nedostaci rješavaju institucionalno kako bi žrtva lakše dolazila do svojih prava”, poručeno je na konsultativnoj sesiji “Razmjena iskustava i informacija u oblasti rodno zasnovanog nasilja” koja je u petak održana u Sarajevu.

Predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH Mirsad Isaković je istakao da je za rješavanje problema rodno zasnovanog nasilja neophodno izdvojiti više sredstava iz državnog budžeta, ali i sprovoditi kontinuirane aktivnosti institucionalne podrške.

Fatima Bećirović iz Gender Centra FBiH smatra da mediji cijele godine moraju izvještavati o rodno zasnovanom nasilju, a ne samo u 16 dana aktivizma, kada dolazi do prezasićenosti sa ovim sadržajima. “Jedan od mehanizama za podizanje javne svijesti trebaju biti i edukativne, informativne i dijaloške emisije sa pitanjima koja nisu dovoljno obrađena u dnevnom izvještavanju kada se radi o nasilju nad ženama i djevojčicama”, istakla je Bećirović, naglasivši da nam je potrebna i transparentnija baza aktivnosti koje se sprovode na suzbijanju ovog društvenog problema.

Sutkinja Adisa Zahiragic iz Kantonalnog suda Sarajevo ističe da su potrebne redovne edukacije sudija i tužilaca kroz njihove centre za obuku, ali i pripadnika/ca policije kako bi se utvrdilo kako se oni nose sa nasiljem na terenu, ali i na koji način oni međusobno mogu pomoći osobama koje su pretrpjele nasilje.

“Edukacije na multisektoralnom niovu koje bi uključivale i zdravstvo, pravosuđe, policiju, medije i nevladine organizacije doprinijele bi boljoj saradnji svih aktera, koji bi na kraju znali koji mehanizam pokriva određena institucija i kako prezentovati informacije”, smatra Zahiragić.

Branislava Crnčević Čolić iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH ističe da su institucije do sada uradile dosta na suzbijanju i prevenciji nasilja nad ženama i djevojčicama, ali da aktivnosti nisu dovoljno vidljive u javnosti zbog slabe medijski pokrivenosti.

Generalna tajnica Udruženja/udruge BH novinari Borka Rudić naglasila je da novinari/ke moraju kontinuirano izvještavati o rodno zasnovanom nasilju, kroz različite medijske sadržaje ali i da institucije moraju olakašati pristup medija informacijama kako bi napravili što bolju priču koja je u interesu cijele javnosti.

“Javnosti, medijima i zainteresovanim akterima treba da bude dostupna lista zakona, preporuka, konvencija o rodno zasnovanom nasilju, lista mehanizama koje pokriva određena institucija, te lista pravosudnih i institucionalnih predstavnika koji mogu govoriti o ovoj temi”, poručila je Rudić.

Konsultativna sesija je dio projekta „Isključimo nasilje – Mediji protiv nasilja nad ženama“, kojeg realizira Udruženje/udruga BH novinari uz podršku UN Women ureda u Bosni i Hercegovini i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida), a do sada su održane u Brčkom, Zenici, Livnu i Sarajevu. Naredna je planirana 26. januara u Klubu novinara Banja Luka.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest