BH novinari: Gašenje analognih predajnika ne smije ugroziti slobodu medija i pluralizam informacija

Sarajevo/Banja Luka, 7. septembra 2021. – Upravni odbor BH novinara poziva Regulatornu  agenciju za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK) da preispita svoju odluku i dosadašnji tok gašenja 171 analognog predajnika u BiH, koje su javne i komercijalne TV stanice koristile za distribuciju svoga signala, te širenje informativnih i drugih sadržaja do bosanskohercegovačkih građana. Činjenica da bi 26 javnih i komercijalnih TV stanica do kraja 2021. godine moglo ostati bez mogućnosti emitovanja programa u značajnom dijelu BiH predstavalja nedopustiv atak na slobodu infomisanja i pravo građana da informacije dobijaju iz različitih i neovisnih izvora informacija.

Upravni odbor BH novinara ne dovodi u pitanje utemeljenost odluke RAK –a da, zbog poštivanja međunarodnih standarda i zahtjeva regulatora iz Hrvatske, zatraži od domaćih televizijskih stanica gašenje analognih predajnika koji ometaju uvođenje 5G mreže u susjednoj državi. Pohvalno je i to što je RAK na vrijeme upoznao sve TV stanice o posljedicama koje mogu nastupiti nakon gašenja analognih predajnika. Istovremeno, nameće se pitanje: koja su alternativna rješenja data TV stanicama  kako bi se osiguralo njihovo nesmetano funkcioniranje i rad u interesu javnosti i nakon gašenja analognih predajnika?

U tom kontekstu, Upravni odbor BH novinara javno pita RAK, članove Vijeća i direktora Draška Milinovića da li su poduzeli sve mjere da se u proces gašenja analognih predajnika ide na objektivan, transparentan i pošten način, koji neće ugroziti medijske slobode i pravo građana na infomisanje? Jesu li osigurali da dva javna emitera – BHRT i RTRS, koji upravljaju digitalnim MUX-om A, dozvole pristup digitalnom paketu i predajnicima svim TV stanicama na ravnopravan i nediskriminatoran način? Bosanskohercegovački regulator javnosti mora odgovoriti kako se moglo desiti da RTRS onemogući BN televiziji priključenje na digitalni MUX A na Kozari,  a da  taj pristup osigura za ATV?!  Jesu li u pitanju profesionalni kriteriji – ako jesu, neka ih javno objave RAK i RTRS, ili je ovdje riječ o ispunjavanju političkih zahtjeva vladajućih struktura u Republici Srpskoj  koje odavno vode “rat” protiv  BN TV  i njihove uredničke politike!? 

UO BH novinara podsjeća da BiH kasni sa procesom digitalizacije gotovo deceniju i da je jedina država regiona koja nije u potpunosti prešla na digitalno emitiranje, iako je rok za to istekao sredinom 2015. Za ove svrhe država je izdvojila više od 30 miliona konvertibilnih maraka – nikako se ne bi smjelo desiti da ta sredstva sada budu iskorištena za “gašenje” medija čije uredničke politike nisu po volji vladajućih političkih partija i njihovih lidera.

Nije bez značaja ni podatak da su evropske države  i države okruženja, sa regulatorima na čelu, obavezale javne servise da osiguraju prelazak na digitalno emitiranje i distribuciju signala za sve TV stanice pod jednakim uvjetima i sa javno dostupnim kriterijima. UO BH novinara zahtijeva isti takav pristup i za TV stanice u Bosni i Hercegovini, za šta su direktno odgovorni javni servisi – RTRS i BHRT, kao i Regulatorna agencija za komunikacije, koja snosi najveću odgovornost za objektivnost i apolitičnost dodjele prostora u digitalnim MUX –ovima za bh. elektronske  medije.   

Upravni odbor BH novinara     

 

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest