Okružni sud u Banjaluci donio presudu u korist portala BUKA po tužbi Nikole Špirića

Banja Luka, 20.04.2021. – Novom presudom Okružnog suda u Banjaluci odbijen je tužbeni zahtjev Nikole Špirića da mu se na ime nematerijalne štete radi pretrpljenih duševnih bolova usljed povrede ugleda i časti zbog klevete na internet portalu BUKA, isplati iznos od 5000 KM.

Kako stoji u presudi, pravo na slobodu izražavanja je zagarantovano Evropskom konvencijom i primjenjivo je ne samo na informacije i ideje koje su primljene pozitivno ili je smatraju neuvredljivim ili izazvane neznanjem, već i na one koje vrijeđaju, šokiraju ili uznemiravaju, jer su to zahtjevi pluralizma, tolerantnosti i širokoumlja bez kojih nema demokratskog društva, pa nisu ispunjeni uslovi za ograničenje slobode izražavanja tuženog.

“Iznošenjem činjenica o političkom životu tužioca i stečenoj imovini koja se zasniva na činjenicama koje je tuženi pronio iz drugih izvora, a koje potiču iz imovinskog kartona tužioca, tužilac nije demantovao, tj. nije doveo u sumnju istinitost spornog teksta, pa se tim izražavanjem ne vrijeđa ugled i čast tužioca” stoji u presudi.

Dalje se navodi da tužilac (Nikola Špirić op. BUKA) nije poduzeo potrebne mjere da ublaži štetu uzrokovanu navodnim klevetničkim izražavanjem, podnošenjem zahtjeva za ispravku odnosno demanti prenesenog izražavanja od strane tuženog.

Iz navedenih razloga pronošenje izražavanja u navedenim tekstovima nema karakter klevete, koja bi uzrokovala štetu ugledu i dostojanstvu tužioca, a koju bi bio dužan da nadoknadi tuženi kao lice koje je prenijelo sporna izražavanja i stoga saglasno odredbama ne postoji odgovornost tuženog”, presudio je sud.

Podsjetimo da je Ustavni Sud Bosne i Hercegovine krajem januara 2021. godine prihvatio apelaciju Centra za infiormativnu dekontaminaciju mladih u ovom predmetu te naložio Okružnom sudu da po hitnom postupku donese novu odluku u skladu sa članom II/3h) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

(Izvor: BUKA)

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest