Kampanja BH novinara i Mreže novinarki u BiH povodom 8. marta-Međunarodnog dana žena

Sarajevo, 23.03.2021.- Svjetsku kampanju „Media4Women2021“ je povodom 8. marta pokrenula organizacija Free Press Unlimited iz Nizozemske, a u Bosni i Hercegovini sprovelo Udruženje BH novinari i Mreža novinarki u BiH, sa ciljem bolje vidljivosti žena u medijskim sadržajima, ali i boljeg pozicioniranja novinarki u medijskoj industriji.

U sklopu kampanje BH novinari su:

  • Kreirali i publikovali 17 poruka medijskih djelatnika/ca iz BiH, koji su promovisali uspješne žene iz medija, nauke, sporta, aktivizma, te majke, prijateljice, radne kolegice i sve žene koje svojim postojanjem i djelovanjem daju značajan doprinos razvoju bh. društva u skladu sa svjetskim standardima ženskih ljudskih prava;
  • Objavili saopštenje Međunarodne federacije novinara (IFJ), pozivajući medije u BiH da provedu reviziju plata u svojim redakcijama i angažuju se na rješavanju razlika u platama među spolovima.
  • U saradnji sa Samostalnim sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira BiH su uputili Predsjedništvu BiH, Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH zahtjev za ratifikaciju 190.Konvencije o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada, te prateću Preporuku br.206 koju je donijela Međunarodna organizacija rada 2019. godine.
  • Organizovali online konferenciju “Rodno zasnovano nasilje u javnom i komunikacijskom prostoru Bosne i Hercegovine“, uz prisustvo 35 predstavnika medijske zajednice, nevladinog sektora i institucija, sa ciljem otvaranja javnog prostora za dijalog o sve prisutnijim oblicima rodnozasnovanog nasilja u javnom komunikacijskom prostoru, sa fokusom na medije i društvene mreže.
  • Dodijelili priznanje „Šampion rodne ravnopravnosti 2021“ portalu Radio Sarajevo u kategoriji za medije i Vanji Stokić, urednici portala eTrafika iz Banjaluke, u kategoriji za novinara/ku, za promociju rodne ravnopravnosti kroz medijske sadržaje.

Izvještaj o kampanji možete pročitati ovdje

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest