Globalna kampanja IFJ-a: Vrijeme je da se izjednače plate među spolovima u novinarstvu

Sarajevo, 08.03.2021. – Međunarodna federacija novinara (IFJ) pokrenula je globalnu kampanju #PayMeEqual obilježavajući Međunarodni dan žena 8. marta, pozivajući medije širom svijeta da provedu reviziju plata u svojim redakcijama i angažuju se na rješavanju razlika u platama među spolovima.

Jednaka plata znači da bi žene i muškarci trebali dobiti jednaku naknadu za rad jednake vrijednosti. Globalna razlika u platama među spolovima procjenjuje se na 23%, što znači da žene zarađuju u prosjeku 77% onoga što zarađuju muškarci.

Novinarstvo nije izuzetak od te nepravde. Razlika u platama među spolovima nije povezana sa tim da su žene manje kvalificirane, već je njihov pristup visoko plaćenim pozicijama ograničen.

U januaru 2020. BBC-jeva voditeljica i članica Nacionalnog sindikata novinara (NUJ), Samira Ahmed, izvojevala je značajnu pobjedu protiv BBC-a u jednakim platama jer je bila plaćena šest puta manje od svog muškog kolege. Prepreke jednakim platama uključuju i nedostatak zajedničke roditeljske odgovornosti i činjenicu da je mali broj kolektivnih ugovora sa odredbama o smanjenju nejednakosti u platama između žena i muškaraca i uravnoteženju poslovnog i porodičnog života. Pored toga, žene su nesrazmjerno pogođene trenutnom krizom zbog pandemije Covid-19, koja dodatno pogoršava rodne nejednakosti koje su postojale i ranije. Mnogi pokušaji postizanja jednake plate bilo zakonskim putem ili pregovorima su zamrznuti.

Za mnoge sindikate novinara odsustvo rodno razvrstanih podataka i transparentnost plata u medijima glavne su prepreke pregovaranju o smanjenju nejednakosti u platama.

„Potrebne su nam konkretne revizije plata u redakcijama kako bismo pomogli u smanjivanju razlike u platama među spolovima“, rekla je predsjedavajuća Gender Vijeća IFJ Maria Angeles Samperio. „Premalo medijskih kompanija pruža potpunu transparentnost u pogledu plata i bonusa, a posao sindikata je da ih pozivamo na odgovornost i objavljujemo plate kako bismo procijenili da li svi medijski radnici, bez obzira na spol, primaju jednaku naknadu za rad jednake vrijednosti“.

IFJ pokreće globalno istraživanje zajedno sa Wageindicatorom kako bi dokumentovao jaz u platama između spolova na nacionalnom nivou i podržao svoje podružnice u njihovom pozivu na jednake plate. Ovu anketu mogu koristiti i pojedini novinari kako bi uporedili svoje plate sa kolegama iz profesije.

„Ovo istraživanje pomoći će našim pridruženim kompanijama u borbi za jednake plate i mogućnosti“, rekao je predsjednik IFJ-a Younes Mjahed. „Podnošenje žalbe protiv poslodavca zbog nepravednog plaćanja ili diskriminacije zahtijeva hrabrost i moramo osigurati da sindikati budu u potpunosti opremljeni i strukturirani da podrže svoje članove u ovom zadatku“.

Ostale mjere za uklanjanje razlike u platama među spolovima u novinarstvu uključuju razvoj family-friendly radnog okruženja, zakonodavne promjene radi poboljšanja transparentnosti plata, naprimjer, revizijama plata na nivou kompanije, ankete o platama, planove jednakosti i izvještaje o prihodima.

Udruženje BH novinari pridružilo se globalnoj kampanji IFJ-a sa istim zahtjevom: da novinarke i sve druge medijske uposlenice u BiH budu jednako plaćene kao njihove kolege – muškarci.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest