Najava: Diskusija o uticaju pandemije COVID-19 na rad medija u BiH

Sarajevo, 18.12.2020.- Udruženje BH novinari u saradnji sa Asocijacijom elektronskih medija u BIH organizuje diskusiji pod nazivom „Mediji i  posljedice pandemije COVID-19: ko će zaštititi slobodno novinarstvo i medijski pluralizam u BIH?“, koja će se održati 21. decembra 2020. godine sa početkom u 11:00 časova. 

Istraživanje BH novinara, sprovedeno u prvoj polovini godine, pokazalo je da je više od 88 posto javnih i privatnih medija u Bosni i Hercegovini pretrpjelo finansijsku štetu kada je u pitanju prihod od marketinga i drugih komercijalnih aktivnosti tokom pandemije COVID-19. Komercijalni mediji, posebno radio i TV stanice, te printani mediji i online portali najviše su pogođeni ekonomskom krizom izazvanom pandemijom koronavirusa, te se pored finansijskih posljedica, koje u manjem ili većem obimu trpe praktično svi, mediji u državi suočavaju i sa reduciranjem produkcije medijskih  sadržaja, a jedan broj medija, morao je otpustiti i dio svojih uposlenika – novinara/ki i administrativnog osoblja.

Podaci kojima raspolažu BH novinari ukazuju i na to da je broj oglašivača smanjen za najmanje 20 posto,  te sukladno tome najveća šteta pretrpljena je kada je u pitanju prihod od marketinga, drugih komercijalnih aktivnosti i sponzorstva, a evidentno je smanjene i grantova iz budžeta entiteta, kantona, te opštinskih i gradskih budžeta.  Pojedini bh. mediji još uvijek procjenjuju ekonomske štete s obzirom na činjenicu da se nalazimo u drugom valu pandemije koronavirusa, ali postoje procjene koje govore da su u prvoj polovini godine 32 bh. medija pretrpjeli višemilionske štete, a mnogi navode da će im trebati i nekoliko godina da se oporave od posljedica.

S obzirom na situaciju u kojoj se nalaze mediji, neophodna im je ekonomska pomoć gdje veliku ulogu imaju bh. institucije, od loklanog do državnog nivoa vlasti, koje trebaju osigurati posebnu budžetsku liniju za pomoć i oporavak medija, a u tome bi im bila značajna i pomoć međunarodne zajednice.

Kroz organizovanje hibridnog događaja – sa jednim brojem sudionika u Swissotelu u Sarajevu (maksimalno 12 oosba) i većim brojem onih koji će sudjelovati putem Zoom platforme, BH novinari i Asocijacija elektronskih medija žele na jednom mjestu da okupe  predstavnika medijske zajednice, oglašivačke industrije, institucija vlasti i međunarodne zajednice kako bi se predložila rješenja za saniranje ekonomskih posljedica izazvanih panedemijom, ali i sa ciljem jačanja medijskih sadržaja i položaja novinara u lokalnim zajednicama.

Diskusija je dio projekta „Slobodni mediji, za slobodno društvo“ koji implementiraju Udruženje BH novinari i Asocijacija elektronskih medija, uz podršku Evropske unije.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest