Istraživanje: Položaj i mehanizmi zaštite novinara u lokalnim medijima u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 21.10.2020.- Novinari u lokalnim medijima suočeni su sa sve većim ograničenjima u području slobode izražavanja i slobode medija, kao i nepostojanjem sistemskog pristupa suzbijanju pritisaka vlada, državnih institucija i drugih političkih i ekonomskih centara. Država nema kapacitete da novinarima osigura siguran i neometan rad, a nedostatak adekvatnog odgovora na nasilje nad novinarima iz ovlaštenih institucija uveliko utječe na osjećaj sigurnosti novinara.

Podaci Linije za pomoć novinarima za 2020. godine pokazuju da se napadi na novinare nastavljaju u kao i prethodnih godina – zabilježen je 41 slučaj kršenja slobode izražavanja i napada na novinare i medije od početka godine.

U većini slučajeva policija i državno tužilaštvo nisu uspjeli zaštititi novinare: počinitelji napada nisu pronađeni, a sudovi  neadektavnim procesuiranjem kršenja prava novinara šalju poruku široj javnosti da su takvi napadi na novinare prihvatljivi. Mediji i novinari djeluju u zakonskom okviru koji ograničava ili formalno garantuje slobodu izražavanja, ali se ne provodi na adekvatan način. Problemi poput nedostatka transparentnosti vlasništva nad medijima i državnog uplitanja u upravljanje medijima, (ne)transparentnih evidencija o državnoj pomoći medija, političkih i ekonomskih pritisaka na javne servise i lokalne javne emitere i dalje zabrinjavaju.

Upravo zbog svega navedenog, BH novinari trenutno sprovode istraživanje koje bi trebalo da identifikuje postojeće obrasce funkcionisanje lokalnih medija, te da  utvrdi da li su u skladu sa postojećim zakonskim i međunarodnim standardima u oblasti slobode izražavanja i slobode medija. Fokus istraživanja je također i na uslovima rada medijskih profesionalaca u javnim i privatnim lokalnim medijima, te na problemima sa kojima se suočavaju medijskih radnici tokom obavljanja profesionalnih zadataka.

Glavni istraživač je Amer Džihana, a uzorak istraživanja obuhvata 35 javnih i privatnih loklanih medija iz cijele Bosne i Hercegovine. Kroz jasno postavljenu metodologiju i istraživački postupak, rezultati istraživanja bi trebali pokazati da li se i u kojoj mjeri krše prava novinara u lokalnim zajednicama, te da li i na koji način institucije (ne)reaguju kada se dogode napadi, pritisci, prijetnje ili kršenje radnih prava novinara.

Neka od istraživačkih pitanja koja će biti korištena kako bi se procjenila situacija u lokalnim medijima su da li je praksa na lokalnom nivou u skladu sa postojećim zakonskim i međunarodnim standardima u oblasti slobode medija, slobode informisanja i integriteta medija u lokalnoj zajednici, koji su trenutni izazovi i rizici sa kojima se novinari u lokalnim medijima suočavaju u oblasti radnih i ljudskih prava, te kakvo je mišljenje  lokalnih novinara i institucija o tome kako prevladati postojeće prepreke  da bi se stvorilo demokratsko društvo zasnovano na poštivanju slobode izražavanja, slobode medija i prava novinara.

Istraživanje će se provoditi u drugoj polovini oktobra, a izvještaj sa istraživačkim nalazima i preporukama će biti predstavljen tokom novembra 2020. godine.  Ova aktivnost je dio projekta „Slobodni mediji, slobodno društvo“, koje implementira Udruženje BH novinari u saradnji sa Asocijacijom elektronskih medija u BIH (AEM BiH), a uz finansijsku podršku Evropske unije.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest