Najava: Diskusija „Mapiranje ljudskih prava u medijima sa fokusom na prava žena“ u Mostaru

Sarajevo, 28.11.2019.- Udruženje/udruga BH novinari organizuje javnu diskusiju pod nazivom „Mapiranje ljudskih prava u medijima sa fokusom na prava žena“, koja će se održati u petak 29. novembra 2019. godine u hotel-restoranu Kriva Ćuprija u Mostaru sa početkom u 11 sati.

Cilj javne diskusije jeste identifikovanje i mapiranje problema u primjeni profesionalnih standarda izvještavanja o ženskim ljudskim pravima kroz medijske sadržaje, uključujući i kršenja prava žena koje su pretrpjele rodno zasnovano nasilje, kroz senzacionalističke natpise i diskriminatorne sadržaje.

Na diskusiji će također biti adresirano i pitanje o ulozi i odgovornosti organizacija civilnog društva, medija i institucija u oblasti promocije i zaštite ženskih ljudskih prava, u skladu sa standardima i politikama Evropske unije u oblasti ljudskih prava i demokratija.

Javna diskusija je dio projekta “Mediji za ljudska prava“, koji implementita Udruženje/udruga BH novinari u saradnji sa Evropskom federacijom novinara i Centrom za edukaciju Pro Educa, a uz finansijsku podršku Evropske unije.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest