Osigurati ujednačen sistem finansiranja javnih RTV servisa
Sarajevo, 23.01.2019.- Finansiranje javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini je ključno pitanje, a iako se nakon odluke da se RTV taksa prikuplja preko računa za električnu energiju u Federaciji na neki način osigurava naplata, trebalo bi ujednačiti sistem finansiranja na nivou BiH.

Rečeno je to danas tokom otvaranja dvodnevnog skupa o temi “Javni medijski servis u BiH – finansiranje, upravljanje i regulacija” organiziranog u okviru evropskog regionalnog projekta “Snaga društvu – Podrška javnim medijskim servisima u zemljama zapadnog Balkana”.

Generalni cilj projekta je doprinos reformama i profesionalnom razvoju medijskih javnih servisa na zapadnom Balkanu (Albanija, BiH, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija) kako bi se podstakla produkcija pluralističkog, nezavisnog i vjerodostojnog programskog sadržaja.

Direktorica Centra za odnose s članicama u centralnoj i istočnoj Evropi pri Evropskoj radiodifuzionoj uniji (EBU) Radka Bečeva mišljenja je da je od izuzetne važnosti da donosioci odluka razumiju koliko je bitna uloga javnih servisa jer se oni brinu za socijalnu koheziju u društvu.

– Oni su dužni da osiguraju programe za manjine, za djecu, sportske, kulturne i obrazovne sadržaje, ali za osiguravanje takvih programa potreban je novac, a prikupljanje RTV takse je za sada najbolji model u Evropi koji pokazuje direktnu vezu s građanima – pojasnila je Bečeva.

Činjenica je da u BiH postoji više zakona koji reguliraju finansiranje javnih RTV servisa, ali Bečeva smatra da bi finansiranje RTV servisa, kao i pitanje procesa digitalizacije trebalo biti ujednačeno i zajednički rješavano.

Generalni direktor Bosanskohercegovačke radiotelevizije (BHRT) Belmin Karamehmedović podsjetio je i da je prije godinu i pol dana organiziran međunarodni skup o ovoj temi, ali nažalost zaključci koji su tada usvojeni nisu implementirani.

Izrazio je očekivanje da će konferencija rezultirati konkretnim prijedlozima koji će biti usmjereni prije svega prema domaćim vlastima kako bi se uspostavio institucionalan i stabilan sistem finansiranje javnih emitera u BiH.

– To u ovom trenutku nije slučaj te se sve svodi na snalaženje i preživljavanje od mjeseca do mjeseca, a prije svega zahvaljujući razumijevanju nekih vladajućih političkih partija u Federaciji BiH. Bez njihove podrške ne bi postojali javni servisi na području Federacije BiH – stava je Karamehmedović.

Ocijenio je da je svaka pomoć, posebno kada ona dolazi od institucija Evropske unije odnosno EBU-a čiji je BHRT član, i više nego dragocjena te je izrazio nadu da će poruke koje na konferenciji budu izrečene doći do aktera domaće političke scene.

Podvukao je da ne postoji nijedna država u Evropi koja nema javni RTV servis pa je razumljivim nazvao potrebu da se ovaj problem i u BiH riješi na putu zemlje ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Ovim skupom u Sarajevu stvorena je platforma za argumentirani društveni dijalog, fokusiran na dvije teme koje determiniraju položaj i ulogu javnog servisa u demokratskim društvima.

Prezentirana su i dva izvještaja/analize koje su za potrebe Projekta izradili konsultanti EBU-a o temi “Finansiranje javnih medijskih servisa zapadnog Balkana” te “Izazovi s kojima se suočavaju nadzorni organi medijskih servisa zapadnog Balkana”.

U radu skupa učestvuju menadžment javnih RTV servisa, predstavnici međunarodnih organizacija, političkih partija, Regulatorne agencije za komunikacije, kao i nevladine organizacije, a očekuje se da će rezultat biti usvajanje određenih zaključaka koji bi mogli doprinijeti rješavanju ključnih pitanja za funkcioniranje javnih RTV servisa.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest