Najava programa za dodjelu malih bespovratnih sredstava “Zaštita slobode medija i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu”

Sarajevo, 14.07.2017.-Organizacije civilnog društva sa fokusom na zaštitu i promociju ljudskih prava te prava novinara, novinarska udruženja, mreže i medijske organizacije će biti pozvane da apliciraju za finansijsku podršku iz programa dodjele bespovratnih sredstava “Zaštita slobode medija i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu”.

Poziv na dostavljanje prijedloga otvara se 25. jula 2017. i traje do 31. avgusta 2017. Ukupna vrijednost programa dodjele bespovratnih sredstava je 267.000 Eura, a sredstva će biti raspoređena na 15 aplikanata (na 5 većih regionalnih projekata i 10 manjih nacionalnih projekata). Vremenski okvir koji je predviđen za implementaciju projekata koji dobiju podršku je od 1. oktobra 2017. do 31. avgusta 2018. godine.

Program dodjele bespovratnih sredstava je dio većeg projekta podržanog od strane Evropske komisije (IPA), Regionalne platforme Zapadnog Balkana za zagovaranje slobode medija i sigurnosti novinara, koji implementira Hrvatsko novinarsko društvo (HND) u partnerstvu sa 5 novinarskih organizacija iz regije – Nezavisna unija novinara Srbije (NUNS), Udruženje BH novinari (BHN), Udruženje novinara Kosova (AJK), Udruženje novinara Makedonije (ZNM) i Sindikat medija Crne Gore (SMCG).  Poziv na dostavljanje prijava zajedno sa uputama i formularima biće objavljen na web stranici safejournalists.net i na web stranicama navedenih organizacija.

Program dodjele bespovratnih sredstava će podržati inicijative lokalnog i regionalnog karaktera koje štite slobodu izražavanja i slobodu medija. Glavni aplikanti za reginalne i nacionalne grantove moraju biti lokalne organizacije civilnog društva (udruženja, fondacije ili privatni instituti ili socijalne zadruge), koje će trebati djelovati u partnerstvu sa medijskim organizacijama koje su prisutne na lokalnom nivou, ili sa timom nezavisnih medijskih profesionalaca (novinara). Aplicirati u svojstvu ko-aplikanta mogu samo novinari kao fizička lica, dok glavni aplikant mora biti pravno lice. Novinarske organizacije i mreže mogu djelovati kao glavni aplikanti samo ukoliko su registrovane kao organizacije civilnog društva.

Aktivnosti i ciljne skupine koje su u fokusu programa dodjele bespovratnih sredstava su:

  1. Aktivnosti usmjerene na ublažavanje identificiranih oblika pritisaka na novinare. Glavna ciljna skupina u ovim aktivnostima su novinari,  dok je organizacijama za zaštitu ljudskih prava pretpostavljena uloga podrške novinarima.
  2. Aktivnosti usmjerene na ublažavanje pritisaka na aktiviste za ljudska prava. Glavna ciljna skupina ovih aktivnosti su aktivisti koju su spriječeni uživati slobodu izražavanja, dok je novinarima i lokalnim medijima pretpostavlena uloga izvještača/svjedoka.

Sve prijave za dodjelu bespovratnih sredstava trebaju biti pripremljene i dostavljene na engleskom jeziku.

Vrste aktivnosti koje će biti podržane u okviru programa dodjele bespovratnih sredstava su:

  • Istraživanja, istraživanja politika ili novinarska istraživanja različitih modela pritisaka koji se vrše na novinare/medije i aktiviste
  • Kreiranje izvještaja različitih medijskih formata, uključujući produkcije kulturnih sadržaja; objava sadržaja i izvještaja, diseminacija i promocija
  • Javno zagovaranje  i mobilizacija građanstva za podršku slobodi izražavanja i slobodi medija
  • Pružanje pravne pomoći novinarima i/ili aktivistima za ljudska prava, uključujući strateške parnične postupke odabranih slučajeva koji su primjeri šire i sistemske povrede slobode izražavanja i slobode medija.

Predviđena je dodjela 15 grantova koji će biti organizovani u dvije kategorije:

  • Regionalne akcije, koje uključuju učesnike iz najmanje 3 od 5 država Zapadnog Balkana obuhvaćenih projektom. Prosječna vrijednost granta je 30.000-40.000 Eura, sa učešćem od 10%. 5 regionalnih grantova biće dodijeljeno samo u slučaju dovoljnog broja kvalitetnih prijava.
  • Nacionalne akcije, koje uključuju učesnike unutar date države. Prosječna vrijednost grantova u ovoj kategoriji je 5.000-10.000 Eura uz učešće od 10%. 10  nacionalnih grantova biće dodijeljeno samo u slučaju dovoljnog broja kvalitetnih prijava.

Za dostavljanje obavještenja o objavi Poziva na dostavljanje prijedloga, dovoljno je da ostavite svoje kontakt podatke OVDJE.

Program dodjele malih bespovratnih sredstava finansira Europska komisija; provodit će se u skladu as praksom dodjele malih bespovratnih sredstava Evropske komisije i u skladu sa Općim uvjetima EuropeAid / 150147 / DH / ACT / PRAREG Civil Society, Facility and Media Programme, uz tehničku podršku Fondacije za ljudska prava i solidarnost SOLIDARNA.

 

Detalji dostupni na safejousnalists.net.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest