Saopćenje povodom političkih pritisaka na FTV

Sarajevo, 16.02.2017.-Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari najoštrije osuđuje političke pritske na FTV i istup Nasira Beganovića, predsjednika Kluba SBB u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, koji je iskoristio parlamentarnu govornicu da bi optužio rukvodstvo FTV za nezakonito i netransparetno poslovanje, te rad mimo zakona. Paušalne ocjene o radu javnog servisa Federacije BiH, pretočene u formu zastupničkih pitanja predstavljaju neprimjeren pokušaj političkog miješanja u rad FTV, te nikako ne mogu biti proaktivno djelovanje u cilju unapređenja rada ovog javnog emitera.

UO BH novinara podsjeća zastupnika Beganovića, kao i sve druge zastupnike u oba doma Parlamenta Federacije BiH kako je zakonit, transparetan i politički nezavistan rad entitetskog javnog emiteta njihova odgovornost, budući da su osnivači RTVFBiH i u obavezi su da svojim djelovanjem, pravovremenim reagiranjem i donošenjem potrebnih odluka osiguraju normalno funkcioniranje i rad ovog medija u interesu svih građana Federacije BiH. U trećoj smo godini mandata sadašnjeg sastava Parlamenta Federacije BiH a da nije riješeno pitanje raspisivanja konkursa i izbor članova Upravnog odbora, koji još od 2013. godine nema ni jednog člana sa punim mandatom; iste godine istekao je a nije produžen mandat generalnom direktoru, niti su usklađeni Statut i Zakon o RTVFBiH sa krovnim zakonom o Javnom RTV sistemu u BiH. Na neispunjene obaveze Parlamenta FBiH prema RTVFBiH godinama ukazuju domaće i međunarodne organizacije, uključujući i Evropsku komisiju koja je, kroz nekoliko Izvještaja o napretku BiH u EU integracijama, istakla potrebu stvaranja pretpostavki za funkcioniranje RTVFBiH i PBS u cjelini u skladu sa zakonom i evropskim standardima.

Traženjem rješenja za RTVFBiH i provođenjem uloge zakodavca Parlament Federacije BiH se nije bavio na efikasan, nepolitičan i zakonit način ni u vrijeme prethodnog saziva (2010-2014) niti u ovom mandatu, kada stranačku većinu predvode SDA, SBB i HDZ BiH. Funkcioniranje i rad FTV za zastupnike su bili važna tema samo u kontekstu ličnog nezadovoljstva pojedinaca, političkih obračuna i/ili kada je bila potrebna podrška za ostvarenje interesa pojedinih političkih partija! Zbog toga, UO BH novinara zahtjeva zaustavljanje svih političkih pritisaka na FTV i javno poziva nadležna parlamentarna tijela, kao i oba doma Federalnog parlamenta na pokretanje zakonskih procedura za imenovanje članova UO RTVFBiH, a nakon toga rješavanje i drugih obaveza koje kao osnivači imaju prema ovom javnom emiteru.

Upravni odbor BH novinara

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest