Najava potpredsjednika Vlade Republike Turske o privremenoj obustavi Europske konvencije o ljudskim pravima (ECHR), nakon recentnog pokušaja državnog udara, izazvala je brojne i oštre reakcije najznačajnijih organizacija i pojedinaca posvećenih odbrani slobode izražavanja i štampe, te zaštiti prava novinara i ljudskih prava općenito.

Turske vlasti su u četvrak (22. jula) zvanično informisale Generalnog tajnika Vijeća Evrope (VE) Thorbjorna Jaglanda o privremenoj obustavi provođenja obaveza koje nalaže Evropska konvencija o ljudskim pravima (ECHR), pozivajući se na Članak 15. ECHR, koji se odnosi na izuzetke i odstupanja od Konvencije, u slučaju vanrednog stanja u zemlji.

Asocijacija evropskih novinara (AEJ), neovisno profesionalno udruženje novinara u Evropi, izrazilo je krajnju zabrinutost zbog ozbiljnog ugrožavanja slobode izražavanja, uključujući i esencijalnu slobodu štampe, uzrokovano najavom privremene suspenzije obaveza prema ECHR od strane turske vlasti. “Već ove sedmice više od dvadeset TV i radio stanica bilo je prisiljeno na prestanak emitovanja, pojedine novine prisilno su preuzete, a mnogim novinarima oduzete su akreditacije iz državno-sigurnosnih razloga. Krajnje su uznemirujuće razmjere pokušaja ograničavanja pluralizma izvora vijesti i mišljenja, ugrožavanja prava novinara, kao i drugih građana, na slobodu izražavanja”, navodi se u saoćenju AEJ.

Iz Organizacije za Evropsku sigursnost i saradnju (OESS) poručuju da demokratski izabrane vlade moraju biti zaštićene, ali one zauzvrat moraju štititi slobodu medija i podupirati ulogu koju imaju novinari  u obezbjeđivanju i jačanju demokracije. “Masovna oduzimanja licenci za emitovanje, kaznene istrage i otkazi stotinama novinara na državnoj televiziji i blokiranje pojedinih web stranica, teški su izazovi za slobodu izražavanja i medijske slobode u Turskoj”, poručila je predstavnica za slobodu medija OESS-a Dunja Mijatović.

Povodom restriktivnih mjera u Turskoj oglasile su se i Međunarodna federacija novinara (IFJ) i Evropska federacija novinara (EFJ). Organizacije su pozvale međunarodnu i evropsku zajednicu da se konretnim mjerama suprotstave napadima tuske vlasti na osnovna ljudska prava u toj zemlji koja se protive međunarodnim i evropskim konvencijama.

Predsjednici obje organizacije pozvali su međunarodnu zajednicu na konkretno djelovanje. “Kršenje slobode medija i ljudskih prava u Turskoj predstavlja povredu Članka 19. Međunarodne konvencije o ljudskim pravima, kao i Članak 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Situacija ima tendenciju eskalacije u smislu povećanja broja hapšenja i cenzure. Međunarodna zajednica ne može ostati tiha i ne poduzimati nikakve mjere u trenutku kada se svaki oblik kritike na terenu sankcioniše, ugrožavajući demokratske vrijednosti u Turskoj”, poručio je predsjednik IFJ Philippe Leruth.

Mogućnost odstupanja od obaveza koje predviđa ECHR predviđena je Člankom 15. Konvencije, i tou slučaju vanrednog stanja koje može proglasiti vlada na osnovu procjene da je ugrožena nacionalnu sigurnost. Pozivanje na Članak 15. Konvencije u prošlosti su koristile druge države članice VE, a nedavno su se na njega pozvale Francuska i Ukrajina.

Tu ne može biti odstupanje od sljedećih članaka: Članak 2. (pravo na život), članak 3. (zabrana mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja), članak 4. stavak. 1 (zabrana ropstva), članak 7 (zabrana kažnjavanja bez zakonske procedure).

Važno je napomenuti da će se Europska konvencija o ljudskim pravima i dalje primjenjivati u Turskoj. Pojedinačni slučajevi za koje Vlada traži da se pozove Članak 15, u cilju odstupanja od Konvencije, podliježu ispitivanju Evropskog suda za ljudska prava o ispunjavanju uvjeta iz Konvencije, a naročito kriteriju proporcionalnosti poduzetih mjera.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest