Dogovorena saradnja i zajedničko djelovanje medijskih sindikata na okruglom stolu u Sarajevu

3Predstavnici medijskih sindikata u BiH i BHN klubova novinara dogovorili su danas na sastanku u Sarajevu saradnju i formirali radno tijelo koje će koordinirati zajedničke aktivnosti medijskih sindikata. Tokom okruglog stola „Vraćanje kredibiliteta medijskim sindikatima i očuvanje dostojanstva novinarske profesije“ u organizaciji Udruženja/udruge BH novinari  istaknuta je potreba za intenzivnijom saradnjom i djelovanjem medijskih sindikata, te zajedničkim aktivnostima kako bi se stvorili bolji uslovi za rad sinidikata i  sindikalnu zaštitu novinara i medijskih uposlenika.

Učesnici skupa su usvojili Prijedlog Memoranduma koji obavezuje i definiše saradnju i zajedničko djelovanje medijskih sindikata, a konačan tekst Memoranduma biće potpisan na narednom sastanku. Na skupu je istaknuto da sindikalno organizovanje novinara u cilju zaštite novinarskih prava nema alternativu i da praksa pokazuje da je situacija mnogo bolja u medijima gdje postoji sindikat nego tamo gdje novinari nisu organizovani. Amer Toskić, predsjednik Sindikata grafičara, izdavača i medijskih radnika BiH, kazao je da položaj novinara u BiH nikad nije bio lošiji.

„To su pokazale radionice o sindikalnom organizovanju koje su organizovali BH novinari. To nam je otvorilo oči i pokazalo koliko su novinari nezadovoljni i ogorčeni. Jedino zajedničkim djelovanjem sindikata, BH novinara i drugih organizacija je moguće promijeniti situaciju“, kazao je Toskić. Borka Rudić, generalna sekretarka BH novinara, kazala je da je namjera ovih aktivnosti jačanje sindikalnih oblika udruživanja i lobiranje za ujednačen nivo prava svih novinara i medijskih radnika koji djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

„Podaci prikupljeni na radionicama i debatama o radnim pravima novinara pokazali su da su novinari i medijski uposlenici nedovoljno ili nikako upoznati sa aktivnostima medijskih sindikata. Zbog toga je potrebno uspostaviti model za promovisanje medijskih sindikata kako bi se participacija novinara u ovim organizacijama povećala“, kazala je ona. Elma Geca, predsjednica Sindikalne organizacije RTV BPK, kazala je da je ovaj Sindikat uspio da ostvari prava novinara, da je u toj borbi koristio medij da izrazi svoje zadovoljstvo i da su u tome uspjeli.

„Postoji još problema koje treba riješiti ali zahvaljajući našoj angažovanosti i pomoći Udruženja BH novinari uspjeli smo se izboriti za plate koje su nam kasnile i druga prava novinara“, kazala je Geca.

„Mi smo stvorili sindikat u mediju kada je situacija bila dobra i upravo to nam je omogućilo da sačuvamo kasnije medij od propadanja. U početku kolege nisu ništa znali o svojim pravima, ali danas smo ozbiljna sindikalna organizacija u privatnom mediju“, kazala je Andrijana Pisarević, predsjednica Sindikalne organizacije Press RS. Jasminko Zemetica, predstavnik Sindikalne organizacije BHRT-a, kaže da se predstavnici ovog sindikata suočavaju sa pritiscima ali da istrajavaju u borbi za prava novinara.

„Ima dosta problema, nikad nije zaživjela Koorporacija javnih servisa, hoće da nas dijele na tri kanala ali pokušavamo da se odupremo negativnim pojavama u BHRT-u“, kazao je Jasminko. Senudin Safić, predsjednik Kluba novinara USK, kazao je da su novinari i medijski uposlenici u potpunosti zanemarili svoju društvenu funkciju fokusirajući se na minorna pitanja kakvo je topli obrok.

„U praksi se pokazalo da sindikati jesu efektivni, ali trebaju biti prodorniji i nužna je promocija značaja sindikata“, kazao je on. Razlozi ove inicijative Udruženja/udruge BH novinari su dugogodišnja kršenja radnih i profesionalnih prava novinara. Loš ekonomsko- socijalni položaj novinara je vidljiv i postaje sve veći problem i prepreka u kvalitetnom izvještavanju i očuvanju profesionalnih standarda.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest