Vijeće ministara BiH usvojilo je u okviru 22. sjednice održane 8. septembara 2015. Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o poduzetim aktivnostima s ciljem ubrzanja procesa digitalizacije. U saopćenju objavljenom na zvaničnoj internet stranici VMBiH navodi se:

“Ministarstvo komunikacija i prometa zaduženo je da Vijeću ministara BiH dostavi na razmatranje Prijedlog odluke o oslobađanju Javnih radiotelevizijskih (RTV) servisa u BiH i komercijalnih TV stanica u BiH od obaveze plaćanja državnog doprinosa za korištenje radiofrekventnog spektra.

            Ministarstvo komunikacija i prometa zaduženo je da revidira i dostavi Vijeću ministara:

–         Prijedlog odluke o upotrebi dijela sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za Univerzalne mobilne telekomunikacione sisteme za 2011. godinu i 2012. godinu za finansiranje druge „A“ faze Projekta digitalizacije mikrovalnih veza Javnih RTV servisa u BiH

–         Prijedlog odluke o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH za finansiranje druge „B“ faze Projekta digitalizacije mikrovalnih veza Javnih RTV servisa u BiH.

Ministarstvo komunikacija i prometa je zaduženo je imenuje Komisiju za nabavku digitalnih mikrovalnih linkova Javnih RTV servisa u BiH – II faza.

Također, Ministarstvo komunikacija i prometa zaduženo je da razmotri:

–         mogućnost prelaska sa standarda DVB-T na standard DVB-T2, prateći tehnološki naredak, a s ciljem pomoći komercijalnim TV stanicama;

–         način na koji će biti subvencionirano stanovništvo BiH za nabavku ST boksova.”

(http://www.vijeceministara.gov.ba/)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest