Nacrt Zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija, predstavlja diskriminaciju prema NVO koje se finansiraju od stranih donatora i jasno pokazuje da je namjera vlasti u RS da ograniče rad organizacijama koje kritikuju rad vlasti

Transparency International Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje potez vladajuće koalicije u Republici Srpskoj da bez ikakve najave i javne rasprave, na usvajanje uputi Nacrt Zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija koji nastoji etiketirati i diskriminisati nevladine organizacije koje se finansiraju iz stranih izvora.

Naime, sporni nacrt se samo bavi organizacijama čije aktivnosti i projekte finansiraju strane vlade i organizacije i uopšte se ne bavi organizacijama koje se finansiraju iz lokalnih izvora i budžeta različitih nivoa vlasti, koje ni ne moraju podnositi izvještaje i pravdati sredstva koja su im dodijeljena iz budžeta.

Prijedlog Zakona takođe potpuno nejasno definiše političke aktivnosti i političko djelovanje, pa tako ostavlja opasnu mogućnost nadležnim institucijama da, širokim i neadekvatnim tumačenjem zakona, zabrane rad organizacija čije djelovanje ne ide na ruku vlastima u RS.

TI BiH ne smatra spornom potrebu za transparentnošću rada NVO, ali se u ovom slučaju pod krinkom transparentnosti zapravo želi kontrolisati i ograničiti rad samo onih organizacija koje nisu pod kontrolom vlasti u RS.

Ovakav Zakon šalje opasnu poruku građanima da su nevladine organizacije neprijatelji države i predstavlja samo jedan korak u nizu višegodišnjih pokušaja vlasti u RS da ograniče slobodu govora, okupljanja i udruživanja i uguše kritiku na sve načine, pa i metodama svojstvenim totalitarnim režimima. Apsurdno je i da je u Izjavi o usklađenosti ovog nacrta zakona sa pravnom tekovinom EU navedeno kako nisu identifikovani izvori prava EU koji uređuju ovu materiju, iako je jasno da je nacrt u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, koja garantuje pravo na slobodu okupljanja i organizovanja, dok se ovim nacrtom daje mogućnost Ministarstvu pravde da određuje koja organizacija može slobodno da djeluje, a koja ne.

TI BiH će, u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva, iskoristiti sve raspoložive mehanizme da se spriječi usvajanje ovakvog zakona ili barem omogući javna rasprava kako bi se mogli otkloniti njegovi nedostaci.

(Saopćenje Transparency International)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest