BHN i NDNV raspisuju: Konkurs za sudjelovanje u projektu “Živjeti zajedno”

Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Udruženje/udruga BH novinari pozivaju novinare/ke iz BiH i Srbije da se prijave na konkurs za sudjelovanje na seminaru o dokumentarnom filmu i istraživačkom novinarstvu u Novom Sadu (Palić) od 11. do 13. aprila ove godine i prijem u produkcijski tim projekta “Živjeti zajedno”.

Projekat podrazumijeva produkciju pet dokumentarnih filmova i deset istraživačkih tekstova o pozitivnim pričama i građanskoj hrabrosti pojedinaca tokom ratnog i poratnog perioda na području bivše Jugoslavije. Priče imaju za cilj da promoviraju vrijednosti suživota, uvažavanja različitosti i solidarnosti među ljudima.

Za novinare koji budu primljeni u produkcijski tim bit će obezbijeđeni honorari kao i svi drugi potrebni uslovi za rad. Novinari iz BiH (Srbije) koji prođu konkurs radiće sa mentorima za istraživačke priče i dokumentarni film tokom seminara u Novom Sadu. Mentori će odabrati novinare koji će učestvovati u pisanju priča i snimanju dokumentarnih filmova.

Konkurs je otvoren do 31. marta 2014. godine. Planirano je da ovaj projekt, koji se realizira pod pokroviteljstvom Medijskog fonda Evropske unije (EU), traje 16 mjeseci.

Pravo na učešće imaju svi novinari/ke iz BiH i Srbije sa najmanje pet godina radnog iskustva. Prednost će imati novinari/ke koji su radili priče o ratnim dešavanjima i priče vezane za suočavanje sa prošlošću. Potrebno je da kandidati, pored biografije, kao dokaz o radu dostave dva teksta ili priloga iz dosadašanjeg rada i preporuku urednika.

Žiri će razmatrati prijave na osnovu doprinosa podizanju svijesti javnosti o procesu suočavanja sa prošlošću ali neće zanemariti ni opšte novinarske kriterijume, kao što su kreativnost, originalnost, etičnost, kao i doprinos pozitivnim promjenama u društvu.

Zainteresovani novinari mogu da se prijave na konkurs putem email adrese [email protected] i [email protected].

 Detaljnije o projektu na www.bhnovinari.ba.

pdf

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest