Ekspertska  debata  o temi “Otvorenost javnih institucija i njihova osposobljenost za profesionalnu komunikaciju sa medijima” biće održana u četvrtak 25. augusta sa početkom u 11 sati u hotelu “Tuzla” u Tuzli.

Iako u BiH još od 2000. godine postoji Zakon o slobodi informacija otvorenost javnih institucija i dalje je na nezavidnom nivou. “Direktor nije tu, ostavite poruku”, “Dobićete odgovor od ministra kada bude imao vremena”, najčešći su odgovori  sa kojima se novinari svakodnevno susreću. Ukoliko javna institucija ima portaprola, on uglavnom ne smije da daje odgovor bez konsultacija sa nadređenim. Zaposleni u javnim institucijama u većini slučajeva i dalje nemaju društvenu odgovornost prema medijima i javnosti.  Prema istraživanju marketinških agencija javne institucije se ne trude se da imaju kvalitetan odnos sa medijima. Odgovaraju na svaki treći email, a na odgovor se čeka u prosjeku 10 dana. Većina javnih institucija nema web sajt i ne komunicira sa novinarima i građanima  putem emaila. Web sajtovi bez programa rada, osnovnih informacija o instituciji, validnih email adresa i telefonskog kontakta i dalje su normlana pojava u pojedinim javnim institucijama. Međutim, proces  uspostavljanja ovog odnosa  na relaciji vlast-javnost je otvoren i, ma koliko je spor i neujednačen, on je nezaustavljiv.

Kako  komunikaciju  sa javnim institucijama učiniti boljom? Koji su najčešći problemi sa kojima se susreću novinari u komunikaciji sa javnim institucijama i kako ih prevazići? Da li je moguć kvalitetniji odnos javih institucija i medija?  Od uvodničara i učesnika debate očekuje se da kroz raspravu daju konkretne prijedloge kako da se profesionalni odnos javnih institucija i medija podigne na kvalitetniji nivo i kako da se prevaziđu postojeći problemi.

Uvodničari: Jasna Subotić – bivša urednica Tuzlanskog lista, Srđan Puhalo – psiholog iz Banjaluke, Vedada Baraković – profesorica na Filozofskom fakultetu u Tuzli i Jasna Kapetanović-Žunić, medijski radnik.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest