Nakon izbora u BiH, a na bazi rezultata monitoringa 30 medija iz cijele zemlje, eksperti Vijeća Evrope su definisali preporuke za novinare iz BiH.
Objavljujemo ovaj dokument u cjelosti s nadom da će pomoći novinarima u narednim predizbornim kampanjama.

Preporuke za novinare i medije za kvalitetnije pokrivanje predizborne kampanje
PRIJE PREDIZBORNE KAMPANJE
1. Definisati ulogu svog medija:
• Šta želite da bude uloga Vašeg medija?
• Kada odlučujete o toj ulozi, razmislite o sljedećem: Da li Vaš medij ima demokratsku odgovornost, da li će Vaša aktivnost podržati razvoj demokratije ili je Vaš izbor čisto poslovna odluka?
• Ako je Vaš medij vođen demokratskim ambicijama, razmislite o tome kako napraviti ravnotežu između potrebe da pokrijete rad većeg broja političkih partija, dakle da se ne fokusirate na mali broj partija, i potrebe da vijesti koje ćete objaviti birate na osnovu njihovog značaja ili kvaliteta.
2. Postavite ciljeve svog pokrivanja opredizbornih aktivnosti
• Šta želite postići praćenjem izbora i predizborne kampanje?
• Postavite svoje kriterije i budite konkretni i originalni.
• Kompletno osoblje mora znati za te ciljeve.
• Učinite sve da Vaši konzumenti/publika znaju Vaše ciljeve.
• Poslije izbora ocijenite svoj rad i odredite u kojoj mjeri ste postigli zadate ciljeve.
3. Definišite vrijednost vijesti za svoj medij i te definicije koristite kada odlučujete koji predizborni događaj će te pokrivati, a koji ne.
Kod utvrđivanja kriterija, razmislite da li su vijest, saopštenje ili događaj
• Značajni za glasače?
• Važni za državu?
• Da li je to nova vijest?
• Koliko je realna?

4. Definišite kako ćete se odnositi prema govoru mržnje, nacionalizmu i populizmu.

Na početku razmislite o sljedećem:

• Da li bi mediji trebali 1. prenositi sve iz kampanje, bez kritičke selekcije ili bi 2. demokratija i birači imali više koristi ukoliko bi Vi izbore pokrivali na svoj način?
• Ako je vaš odgovor pod 2., razmislite o sljedećem:
• Budite kritični prema izjavama, jeziku mržnje i predrasudama u stavovima političara i te njihove izjave dopunite kritičkim pitanjima i mišljenjima drugih kandidata koji imaju suprotno mišljenje.
• Nikada ne budite jednostrani, uvijek tražite da čujete i drugu stranu.
• Uvijek provjerite izjave, saopštenja i obećanja – potražite mišljenje nezavisnog eksperta, političke opozicije ili slično.
• Nemojte se bojati da razgovarate o komplikovanim stvarima
• Budite svjesni da predizborna kampanja nije konjska trka (u kojoj Vi trebate uživati i navijati ili se kladiti na nekog učesnika) i budite skoncentrisani na sadržaje koji su važni za birače.
5. Plan najvažnijih aktivnosti u Vašem pokrivanju izbora mora sadržati:
• Definišite šta su najvažnij teme za birače. Platite istraživanje, sami ga uradite ili napravite definicije na osnovu vlastitih znanja.
• Kada planirate kako pokriti pitanja za koja ste utvrditli da su u vrhu interesovanja birača – tražite relevantne političare koji mogu govoriti na tu temu.
• Formulišite strategiju prema stranačkim saopštenjima i pres konferencijama i na bazi ranije definisanih prioriteta i vrednovanja vijesti odlučujte šta objaviti nastojeći da bude pokriven rad ili stav više političkih partija
• Pažljivo isplanirajti pokrivanje događaja na dan glasanja i jasno odrediti ulogu svakog reportera.
• Pažljivo isplanirajti pokrivanje događaja tokom dana objavljivanja rezultata i jasno odredite ulogu svakog reportera.
6. Izborno izvještavanje usmjeriti ka građanima

Izbori se održavaju zbog građana i stoga:

• Fokusirajte svoje izvještavanje na potrebe građana
• Izvještavajte o pitanjima koja su najvažnija za birače
• Izvještavajte o mogućim posljedicama vladinih politika
• Nađite nove priče o tome kako vlada radi ili ne radi u interesu građana (radi za građane ili ih vara).
• Pronađite neke vladine odluke relevantne za vaše čitaoce/gledaoce i nađite ljude koji su pogođeni tim odlukama.
• Utvrdite ključne probleme u svojoj zajednici ili društvu i relevantne poiltičare, nezavisne eksperte ili građane pitajte kako riješiti te probleme.
• Uključite birače u svoje izvještaje: pitajte ih za njihovo mišljenje, viđenje kampanje ili pitanja za kandidate…
7. Budite kreativni!
• Nađite svoj način da pokrijete kampanju i zadržite pažnju svoje publike.
• Odlučite se za eksperiment i iznenadite svoje konzumente.
8. Napravite strategiju kako Vaše pokrivanje izbornih aktivnosti povezati sa internetom, mobilnim telefonima i novim socijalnim mrežama:

Nemojte se držati samo svoje izborne platforme nego budite tamo gdje je Vaša publika. Stoga:

• Napravite plan kako da koristite internet i kako uspostaviti interakciju između Vaše glavne platforme i interneta,
• Razmislite da li svoje sadržaje možete brzo isporučiti na mobitele
• Razmislite da li nove socijalne mreže kao Facebook, Twitter i druge možete koristiti da svoje predizborne sadržaje isporučite putem njih
9. Uspostavite jasna pravila za uposlenike koji će pokrivati izbore:
• Postavite pravila za plaćeno izvještavanje ili primanje poklona od kandidata.
• Uspostavite ograničenja za novinare i urednike koji su politički aktivni

ZA VRIJEME PREDIZBORNE KAMPANJE
10. Imajte ravnotežu – uvijek koristite više od jednog izvora!
Na bazi preporuka Vijeća Evrope i Međunarodne federacije novinara, Vaše izvještavanje treba poticati i olakšati izražavanje različitih mišljenja i stavova.
Stoga:
• Osnovno novinarsko pravilo jeste da se Vaša vijest bazira na najmanje dva izvora (ne različite osobe iz iste političke partije).
• Različiti izvori obezbjeđuju da imate nepristrasnu priču i pomažu da budete bliže kompletnoj slici onog o čemu izvještavate.
• Različiti izvori daju mogućnost da u svojoj priči imate više uglova gledanja (perspektiva).
11. Budite fer!
• Izađite na teren i budite fer prema svim učesnicima u igri.
• Vaša prilča treba da bude bazirana na neutralnom i nepristrasnom, izbalansiranom izvještavanju što je više od običnog iznošenja mišljenja.
• Budite pažljivi pri korištenju vlastitih opisa u izvještavanju. Izbjegavajte subjektivne opisne pridjeve poput “veliki”, “mali”, “nevjerovatan”, “popularan” ili slično, ali i zaključke bez argumenata i dodatnih detalja kao što je naprimjer “to je stvarno bilo jako uspješno”.
• Nemojte pasti u zamku da tokom predizborne kampanje pravite senzacionalne, pristrasne ili prenapuhane izvještaje. Takve priče jesu privlačne, ali Vam obaraju vjerodostojnost.
• Ako mislite da su optužbe jedne partije protiv druge neistinite ili nepoštene – razmilite dva puta prije nego ih objavite. Ako ste u dilemi ili sumnjate u njih, nemate dokaze ili vjerodostojne izvore – nemojte ih objaviti.
12. Pravila odgovornosti
Prema pravilima Međunarodne federacije novinara, “novinar će uvijek štititi…pravo na fer komentare i kritiku”.
Vaše izvještavanje će izgubiti kredibilitet ako je bazirano na napadima na jednu stranu.
Stoga:
• Napadnutoj strani morate uvijek i bez ikakvih izuzetaka dati mogućnost da odgovori na napade.

13. Koristite eksperte kao dodatak političkim izvorima
• Eksperti mogu dati odgovore na pitanja koja se pojavljuju na osnovu političkih izjava i stavova.
• Eksperti mogu Vašu priču učiniti jasnijom.
• Eksperti mogu procijeniti da li je politički stav istinit, realan, zakonit…
• Eksperti Vašu priču mogu učiniti izbalansiranom.
Ali budite oprezni kada pozivate eksperte:
• Ekspert mora biti nezavisan i ne smije imati nikakav politički ili privanti interes u onom o čemu ga pitate ili kampanji.
14. Postavljajte pitanja i izazivajte političare!
• Sjetite se da Vi predstavljate birače i postavljate pitanja u njihovo ime.
• Izazivajte političare postavljajući im jednostavna pitanja o materijalnim stvarima: “Kako ćete vi to uraditit?”, “Zašto je baš to neophodno?”, “Kako ćete to finansirati?”…
• Pažljivo slušajte odgovore političara i nastavite s novim pitanjima.
15. Profesionalni novinari nisu samo stenografi, oni izvještavaju!
• Nemojte samo držati mikrofon ispred političara i nemojte samo ponoviti riječi kandidata – Vi niste stenograf. Vi birate i uređujete vijest na bazi procjene njenog značaja za vašu publiku.
• U svom izivještaju dajte detalje o tome gdje je izjava data, kakve su reakcije građana, glavnih političkih oponenata i nezavisnih eksperata.
16. Nađite vlastite vijesti!
• Iako najveći broj predizbornih vijesti dolazi iz pres-saopštenja i sa pres-konferencija, nemojte biti sigurni da su samo zvaničnici izvori za Vaše vijesti – nađite svoje vlastite.
• Sigurno možete i trebali bi ste naći vlastite priče o tome kako vlada radi u interesu građana ili ih vara, odnosno ne radi u njihovom interesu.
17. Napravite razumljive političke vijesti!
• Nemojte samo kopirati pres-saopštenja političkih igrača preuzimajući njihov jezik i ugao gledanja
• Nađite neki novi značajan ugao gledanja i neka Vam to bude lid, krenite od toga.
• Ako postoji način – krenite od mogućih posljedica novih politika.
• Napravite svoju priču konkretnu i razumljivim jezikom, bez ikakvog jezičkog uticaja “osnovne” vijesti, odnosno političara (prepričajte saopštenje na razumljiv način).
18. Nemojte kamuflirati propagandu u vijest!
• To je varanje i novinarska propast i nikada ne smije biti prihvaćeno ili odobreno!
• Time rušite kredibilitet, i svoj i svog medija – niko neće vjerovati takvom mediju!
• Jasno razdvojite komentare od vijesti i izvještaja kako bi za birače bilo sasvim jasno šta je vijest, a šta urednički stav.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest