S A O P C E N J E

Udruženje/udruga «BH novinari» i Linija za pomoc novinarima upucuju protest MUP-u Tuzlanskog kantona zbog ponašanja pripadnika policije prilikom sahrane vehabijskog lidera Jusufa Barcica u nedjelju 1. aprila 2007. godine.

Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona nisu pružili bilo kakvu zaštitu niti pomoc novinarima koji su izvještavali sa dženaze Jusufu Barcicu i koji su bili izloženi verbalnim i fizickim napadima, te vrijedjanju od strane jednog broja vehabija prisutnih na ovom dogadjaju. Osim što su vrijedjali novinare, pripadnici vehabijskog pokreta su, naocigled velikog broja policajaca, pokušali zabraniti fotografiranje dženaze i snimanje kamerom.

Zabrinjavajuca je cinjenica da je pedesetak uniformisanih i neuniformisanih pripadnika MUP-a Tuzlanskg kantona i Agencije SIPA-e mirno promatralo dok su vehabije nazivali pogrdnim imenima novinarke i novinare, etiketirali ih «nevjernicima koje treba ukloniti sa lica zemlje», a neke su i nasilno pokušali udaljiti s mjesta dogadaja. Policajci nisu poduzeli ništa ni kada su vehabije izgurale jednog od prisutnih novinara, a snimatelju zamalo oduzeli opremu.

Udruženje/udruga «BH novinari» i Linija za pomoc novinarima smatraju nedopustivim ponašanje policajaca i njihovu nespremnost da reaguju u slucajevima kada su ugroženi životi novinara. Podsjecamo MUP Tuzlanskog kantona kako je, po ugledu na demokratske zemlje, dužnost policije u cijeloj BiH, pa tako i u Tuzlanskom kantonu, da zaštiti novinare u situacijama koje za njih mogu biti opasne, a narocito u slucajevima kada su pripadnici policije direktni svjedoci nasilnickog ponašanja i ugrožavnja novinarske bezbjednosti. Podsjecamo i ovaj put pripadnike policije na Smjernice o ponašanju policije prema medijima, koje su potpisali najviši policijski dužnosnici BiH i obavezali se na pružanje podrške novinarima tokom obavljanja novinarskih dužnosti.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest