Od sredine arpila Udruženje/udruga BH novinari je počelo sa pružanjem besplatne psihološke podrške novinarima, blogerima, freelancerima i drugim medijskim radnicima na teritoriji cijele BiH. Više od pet sedmica većina medija radi po posebnom režimu, povećan je obim radnih zadataka, kao i dužina vremena provedenog na radnom mjestu, jačaju profesionalni izazovi, stres i pritisci, zbog čega su BH novinari i pokrenuli sistem psihološke podrške svim medijskim profesionalcima.

U saradnji sa tri klinička psihologa – terapeuta iz Banje Luke, Mostara i Sarajeva, kao i udruženjima psihologa Kantona Sarajevo i Republike Srpske, uspostavljeno je online psihološko savjetovanje, individalna podrška putem Skype, te grupni rad sa članovima medijskih redakcija. Psihološka podrška će biti dostupna svima u naredna tri mjeseca sa programom koji će uključivati stručnu psihološku podršku u savladavanju profesionalnog stresa i umora, razvijanje tehnika borbe sa strahom, neizvjesnošću i drugim oblicima pritisaka kojima su profesionalno ili privatno izloženi medijskih djelatnici, blogeri i aktivisti.

Program psihološke podrške BH novinari su razvili uz pomoć organizacije Free Press Unlimited iz Nizozemske.