SLAPP postupci protiv medija u Bosni i Hercegovini: Analiza izabranih primjera

Harun Išerić, asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu, uradio je za potrebe BH novinara anlizu o takozvanim SLAPP tužbama protiv novinara/ki i medija, uzimajući u obzir nekoliko primjera aktuelnih tužbi.  SLAPP tužbe se definišu kao “neosnovane ili uznemiravajuće tužbe i drugi oblici sudskih postupaka koje pokreću državni organi, poslovne korporacije i pojedinci na vlasti protiv slabijih strana – novinara/ki, organizacija civilnog društva, branitelja/ca ljudskih prava i drugih – koji iznose mišljenje ili prenose informacije o stvarima od javnog interesa, a to mišljenje ili informacija se percipira kao nepovoljna ili na neki drugi način neugodna za moćnike.”

U posljednjih nekoliko godina, značajno se povećava broj ovakvih tužbi prptiv novinara/k i medija, čme se dodatno želi opteretiti rad medija, posebno onih koji se beve istraživačkim novinarstvom. Izrada ove analize je mali doprinos BH novinara pokretanju različitih zagovaračkih i pravnih akcija protiv prakse SLAPP postupaka, kao i drugih oblika pravnih i istitucionalnih mritisaka na medije koji otvaraju pitanja od javnog značaja.

Kompletan tekst analize na lokalnom jeziku i sažetak na engleskom možete pronaći OVDJE.

Ova analiza je urađena uz podršku Vlade SAD-a u okviru USAID-ovog programa podrške nezavisnim medijima u Bosni i Hercegovini (MEA) koji provodi Internews u partnerstvu sa FHI360 i lokalnim partnerima.

Izrada i objava ove analize omogudeni su zahvaljujudi velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja/udruge BH novinari i ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

FOTO: Pixabay

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest