E-novinar: Evidencija napada važan korak ka efikasnijoj zaštiti novinara/ki

Više od 30 fizičkih i verbalnih napada i prijetnji novinarima/kama i medijskim kućama u Bosni i Hercegovini registrovalo je Udruženje BH novinari tokom 2022. godine. Linija za pomoć novinarima, koja djeluje u okviru BH novinara, trenutno je jedini servis koji vodi sveobuhvatnu evidenciju o napadima na novinare i kršenjima njihovih prava na prostoru cijele države. Međutim, taj posao znatno je otežan zbog činjenice da institucije još uvijek odbijaju uspostaviti posebne registre slučajeva koji se tiču novinara i medija.

Među rijetkim institucijama koje su prepoznale značaj mapiranja napada na novinare/ke su MUP Republike Srpske, koji posljednjih nekoliko godina vodi evidenciju ovih slučajeva, te Kantonalno tužilaštvo Sarajevo, koje je imenovalo kontakt osobu – tužioca za komunikaciju i koordinaciju sa novinarskim udruženjima, te agencijama za provođenje zakona koje rade na otkrivanju i gonjenju počinilaca krivičnih djela učinjenih na štetu lica koja obavljaju poslove od   javnog značaja u oblasti informisanja. U posljednje četiri godine Kantonalno tužilaštvo Sarajevo je podiglo četiri optužnice zbog prijetnji novinarima, od kojih su dva predmeta okončana osuđujućim presudama, jedan je okončan oslobađajućom presudom, dok je jedno suđenje u toku.

Imenovani tužilac će prolaziti i kroz dodatnu edukaciju u oblasti zaštite ljudskih prava, što će svakako doprinijeti većem stepenu institucionalne senzibiliziranosti i stvaranju profesionalnog okruženja, dodatno motiviranog za unapređenje rada po međunarodnim standardima u ovoj oblasti”, objašnjavaju iz ovog Tužilaštva.

O mapiranju napada na novinare/ke u okviru institucija, kao i o tome zašto je važno prijaviti svaki napad i prijetnju, za 80. izdanje biltena E-novinar pišu Sabina Sarajlija, glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Darko Martinčević, kontakt osoba za novinare u ime Tužilaštva, Biljana Radulović, advokatica i saradnica Linije za pomoć novinarima, te novinarke Andrijana Pisarević i Ljiljana Smiljanić.

Bilten E-novinar možete čitati OVDJE.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest