Pravosuđe i mediji: Kontinuiranim dijalogom do kvalitetnijeg informisanja građana

Sarajevo, 8.11.2022. godine – Kontinuirano održavanje dijaloga između pravosuđa i medija je neophodno kako bi se osnažilo povjerenje i postiglo bolje razumijevanje rada obje profesije, što predstavlja put ka boljem i kvalitetnijem informisanju javnosti o radu pravosuđa, jedan je od zaključaka dvije jednodnevne edukacije koje je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH/Vijeće) u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH i Udruženjem BH novinari organizovalo za predstavnike sudova, tužilaštava i medija, 7. i 8. novembra u Sarajevu.

U uvodnom obraćanju potpredsjednica VSTV-a BiH Sanela Gorušanović Butigan i stalni član Vijeća Sanin Bogunić istakli su jasnu opredijeljenost VSTV-a BiH za postizanjem visokog nivoa transparentnosti, kako ove krovne institucije, tako i pravosuđa u cjelini, što potvrđuje i organizacija ovih edukacija, čija implementacija treba da doprinese boljem razumijevanju i saradnji pravosuđa i medija.

Jednodnevne edukacije omogućile su da predstavnici sudova, tužilaštava i medija jedni druge podučavaju o specifičnostima koje su bitne za rad obje profesije, što bi trebalo rezultirati boljim razumijevanjem okolnosti sa kojima se pravosuđe suočava, sa jedne strane, i potreba novinara, sa druge strane, prilikom pružanja tačnih i blagovremenih informacija o radu pravosudnih institucija javnosti BiH. Edukacije su poslužile da se kroz primjere dobre i loše prakse obje profesije osvijeste o pitanjima gdje postoji nerazumijevanje i da, vodeći se ukazanim činjenicama, nastoje unaprijediti proces izvještavanja u narednom periodu.

„Misija OSCE-a u BiH pozdravlja dragocjene korake koje je Visoko sudsko i tužilačko vijeće napravilo izradom nove i sveobuhvatne Komunikacijske strategije i pratećeg Akcionog plana“, istakla je Željka Šulc, glasnogovornica Misije OSCE-a u BiH. „Nadopunjujući jedni druge, pravosuđe i mediji moraju osigurati da je javnost adekvatno informisana o procesuiranju slučajeva, uključujući osjetljive i kompleksne slučajeve koji mogu imati uticaja na stabilnost i napredak u BiH, kao što su slučajevi koji se tiču organizovanog kriminala, korupcije i ratnih zločina.“ dodala je.

Predstavnici medija su pozdravili organizaciju edukacija i istakli da se ovakvi događaji trebaju češće organizovati, jer omogućavaju i jednoj i drugoj strani da razgovaraju o poteškoćama sa kojima se susreću prilikom informisanja javnosti o radu pravosuđa, te predstavljaju priliku da jedni druge savjetuju i kako da poteškoće i otklone.

Dvodnevna edukacija je pokazala kako obje profesije imaju potrebu za češćim direktnim razgovorima, razmjenom informacija i izgradnjom povjerenja. Svima je jasno da su i novinari i pravosuđe pod snažnim pritiscima, da im ti pritisci često ometaju slobodan, odgovoran i zakonit rad u interesu građana i javnosti. Edukacija je bila korisna i zbog toga što su novinari mogli više govoriti o važnosti pristupa informacijama i boljoj komunikaciji sa pravosuđem, te efikasnijem procesuiranju prijetnji i napada na medijske djelatnike, kojih je sve više i više, naročito u online sferi. Vjerujem da će edukacija poput ove doprinijeti unapređenjima u oba pravca, kako bi se jačali vladavina prava i zaštite slobode izražavanja“, istakla je Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja BH novinari. 

Obje strane su potvrdile da u periodu koji je pred njima trebaju pokazati da otvorenošću, dobrom voljom i profesionalnošću mogu unaprijediti međusobnu komunikaciju koja će rezultirati i pravovremenim informisanjem građana.

Realizacija edukacija je jedna od aktivnosti kojima VSTV BiH nastoji doprinijeti unapređenju transparentnosti pravosuđa u BiH i posljedično uspješnoj implementaciji Komunikacijske strategije VSTV-a BiH.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest