Mediji i pravosuđe: Zajedničkim dijalogom do efikasnije saradnje

Zenica, 28.10.2022.- Uvažavajući ulogu medija, institucija vlasti i pravosuđa u demokratskim procesima, neophodno je otvoriti dijalog sa navedenim akterima kako bi unaprijedili saradnju, te kako bi se umanjilo postojeće nepovjerenje i produbilo razumijevanje specifičnosti svih ovih profesija, a što je u konačnici i put ka boljem informiranju javnosti o radu institucija vlasti i pravosuđa. Ovo je zaključak debate „Uloga lokalnih medija Zeničko-dobojskog kantona u informisanju građana o radu institucija vlasti i pravosuđa“ koja je održana u Zenici u organizaciji Udruženje BH novinari i BHN Kluba novinara Zeničko – dobojskog kantona.

Velida Kulenović, potpredsjednica Udruženja BH novinari i predsjednica Kluba novinara Zeničko –dobojskog kantona, tokom uvodnog obraćanja naglasila je da je neophodno govoriti o saradnji medija i institucija vlasti i pravosuđa jer su upravo mediji ti koji bi trebali da brane pravo na informaciju, ali i da omoguće građanima da budu informirani sa radom organa vlasti ali i sudstva. “Mediji su stub demokratije,oni bi trebali garantirati slobodu izražavanja, rad u javnom interesu, pluralizam političkih ideja, a takođe bi im se trebao omogućiti slobodan pristup informacijama, siguran i neovisan rad. Razgovor o svim ovim pitanjima je od izuzetnog značaja jer uostalom, informacija je javno dobro kao što je i u javnom interesu da svaki javni posao bude dostupan, te podložan kritici“, smatra Kulenović dodajući da su ove teme posebno značajne za mlade kolegice i kolege ali i za sve koji su u svojoj struci na početku i koji još uvijek rad sa medijima ili općenito javnost doživljavaju kao određenu neprijatnost.

Prema istraživanu BH novinara “Iskustva i percepcije novinara o transparentnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini“ oko 88 % medijskih djelatnika je mišljenja da se pravosudne institucije ne trude da unaprijede saradnju sa medijima i novinarima, kao i da nisu proaktivne u pružanju informacija novinarima.

Mirna Poljac, viši stručni saradnik za odnose s javnošću Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona kaže da  mediji predstavljaju glavnog posrednika između tužilaštva i javnosti i da oni kroz praćenje i izvještavanje o aktivnostima pravosudnog sistema stvaraju sliku u javnosti o pravosudnim organima. „Međutim bitno  je napomenuti da iako postoji poštovanje prema interesu javnosti i pravu građana i javnosti na informaciju, Tužilaštva kao i agencije za provođenje zakona, prema prirodi svog posla posjeduju i informacije koje su povjerljive prirode i koje u skladu sa zakonskim odredbama ne mogu biti dostupne javnosti. Upravo zbog toga je sa medijima potrebno izgraditi korektne odnose koji će se zasnivati na poštivanju prava javnosti na informacije ali na poštivanju zakonskih i etičkih normi koje definišu povjerljivost određenih podataka ili informacija“, naglašava Poljac dodajući da izvještavanje o radu pravosuđa zahtijeva preciznost, poznavanje postupka i visok nivo profesionalnosti.

Glasnogovornica Kantonalnog tužilaštva u Zenici smatra kako je rad tužilaštava i sudova, kao i policijskih organa,  pod stalnom lupom i podložan kritici, stoga je izuzetno važno da se novinari i novinarke, koji izvještavaju o radu pravosuđa,  upoznaju sa zakonima i osnovnim informacijama iz ove oblast. „Prilikom plasiranja informacija u javnost treba imati na umu i poštovati važeće odredbe Zakona o krivičnom postupku FBIH koje definišu u kojoj fazi postupka se sa kojim informacijama može izaći u javnost. Mora se imati u vidu i načelo presumpcije nevinosti to jest, da se niko ne može proglasiti krivim dok mu se krivnja ne dokaže. To je veoma bitno jer se u slučaju pogrešno interpretirane informacije ili netačnog prenošenja informacija od strane nekog medija može prouzrokovati šteta nekoj osobi a to ni jedan demantij ne može nadoknaditi“, zaključila je Mirna Poljac.

Ira Akvić, sekretar Kantonalnog suda u Zenici je istakla da mediji i pravosuđe idealno govoreći imaju identičnu društvenu misiju i veliki broj zajedničkih ciljeva, te da zajedno predstavljaju korektiv društvenim devijacijama, ali i prepreku zloupotrebi vlasti. „Uloga novinara u borbi protiv korupcije i kriminala svake vrste veoma je značajna i ona se ostvaruje prije svega kroz istraživačko novinarstvo,uz poštovanje profesionalnih i etičkih standarda,a predstavnici pravosuđa u tome treba da im pomognu. Promoviramo stav da predstavnici pravosuđa treba da sarađuju sa medijima i da izlaze u susret očekivanjima javnosti, predupređuju probleme, i na taj način unapred sprečavaju dezinformacije“, smatra Akvić naglašavjući da Kantonalni sud u Zenici ide u korak s vremenom novih tehnologija i društvenih mreža, te je pored postojeće web stranice, unaprijedio način komunikacije sa medijima, novinarima i građanima kroz kreiranje FB stranice, na kojoj javnosti plasira najvažnije informacije, poput rasporeda suđenja otvorenih za javnost, učešća u projektima, izvještaja o radu i slično.

Edin Čabaravdić, direktor Radio Breze je mišljenja da i predstavnici medijske i pravosudne zajednice mogu mnogo više uraditi u intersu javnosti, te da institucije ZDK-a jesu u velikoj mjeri otvorene, te da iz ovog medija nikada nisu imali problema prilikom pozivanja na Zakon o slobodnom pristupu informacijama. „Mi imamo novinarsku i uredničku slobodu da odaberemo ono što želimo da objavimo, pa da i dublje neke stvari analiziramo. Međutim, moramo imati u vidu da je potrebno jako puno resursa sa kojima se lokalni mediji baš i ne mogu pohvaliti a to je manjak radnih mjesta, tehnike, problemi sa finansiranjem, posebno nakon CPVID-19. Teško je imati sve informacije i pokriti sve o čemu bi htjeli da informišemo publiku. Saradnja između medija, pravosuđa i vlasti treba da se proširuje i nadograđuje, jer svi radimo kao servis građanima, moramo pružiti informacije pravovremeno. Ukoliko svi budemo radili svoj posao profesionalno i odgovorno izaćemo iz ovog sivila u kome se svi nalazimo.“

Sudionici debate su mišljenja da je neophodno što češće organizovati zajedničke debate između medija, sudova i tužilaštava kako bi se otvoreno razgovaralo o specifičnostima ovih profesija i pronašla zajednička rješenja sa ciljem bolje informisanosti javnosti.  Jedan od prijedloga je da i profesionalna udruženja – sudija, tužilaca i novinara – zajednički prate i unaprjeđuju praksu izvještavanja o radu paravosudnih institucija, da se vrši kontinuirana obuka novinara o radu pravosuđa, kao i da se objavljuju stručne publikacije u kojima se objašnjavaju ključni pojmovi potrebni izvještačima sa sudskih procesa.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest