Poziv za prijave: Memory Activism Fellowship

Rok: 1. oktobar

Od 1992. godine, Fond za humanitarno pravo radi na dokumentovanju ratnih zločina i kršenja ljudskih prava počinjenih u bivšoj Jugoslaviji, fokusirajući se na žrtve i njihove priče. Organizacija se zalaže za sveobuhvatan i višestruki proces tranzicione pravde. Rad FHP-a zasniva se na tri stuba: dokumentaciji, pravdi i pamćenju, pri čemu je Program aktivizma sjećanja ključan za budućnost organizacije. Fond za humanitarno pravo svojim programom aktivizma sjećanja obilježava sjećanje na žrtve kroz različite inicijative, uključujući javne debate, dokumentarne filmove i aktivizam digitalnog sjećanja na društvenim mrežama i druge prakse digitalnog pamćenja. Osim obilježavanja sjećanja na žrtve ratnih zločina i masovnih kršenja ljudskih prava tokom ratova 1990-ih, Program preispituje i suočava se s dominantnim revizionističkim narativima o ratovima, pruža neformalno obrazovanje, širi sudski utvrđene činjenice o ratovima angažovano, koristeći različite medijske formate. Nadalje, program provodi istraživanje usmjereno na politiku i analizu i komentarisanje zvanične politike sjećanja u regiji.

Fond za humanitarno pravo prima prijave za drugi krug stipendiranja Memory Activism Fellowship do 6 mjeseci, počevši od novembra 2022. Poziv je otvoren za prijave istraživača, novinara, umjetnika i drugih koji se bave ratovima 1990-ih u bivšoj Jugoslaviji iz različitih perspektiva. Stipendija podrazumijeva mjesečnu stipendiju, nije rezidencijalna i ne zahtijeva prisustvo u Beogradu. Tokom trajanja stipendije, od stipendista se očekuje da generišu rezultate koje će FHP objaviti i promovisati. Rezultati mogu biti u obliku analize, izvještaja, niza blogova ili organizacije događaja. Podnosioci prijava treba da navedu svoje planirane rezultate i vremenski okvir rada u svojoj prijavi.

Prijave se šalju e-mailom na [email protected] i moraju sadržavati CV i propratno pismo u kojima su navedeni planovi za period stipendije i očekivani rezultati, ukazujući na mogući početak stipendije. Podnosioci prijava također treba da navedu svoju temu interesovanja i stručnost. Rok za prijavu je 1. oktobar.

Sva pitanja o stipendiji i uslovima stipendiranja možete poslati na [email protected].

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest