BH novinari: Održan trening za novinare/ke u Mostaru o zaštiti njihovih prava

Mostar, 10.09.2022. – Udruženje/Udruga BH novinari i Linija za pomoć novinarima (FMHL) održali su u subotu radionicu o novinarskim pravima i medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini, sa fokusom na pružanje besplatne pravne pomoći novinarima/kama kroz USAID-ov program podrške medijima (MEA) u Bosni i Hercegovini. Cilj ovih aktivnosti je jačanje pravne zaštite nezavisnih medija i medijskih profesionalaca/ki, kao i unapređenje efikasnosti istraga i sudskih postupaka u vezi sa slobodom medija i sigurnosti novinara/ki.

Prema riječima Borke Rudić, generalne tajnice Udruženja/Udruge BH novinari, novinari trebaju dobro poznavati svoja prava kako bi se mogli efikasnije štititi od napada, pritisaka, kao i od tužbi za klevetu.

„Želimo da ohrabrimo medijske profesionalce da nastave raditi profesionalno i odgovorno svoj posao i da štite sebe i svoja prava. Kroz ovaj petogodišnji projekt, koji implementiramo zajedno sa Internewsom, novinarima/kama nudimo set advokatskih usluga koje, između ostalog, obuhvataju odbranu na sudovima, pravne savjete te provjere činjenica u novinarskim tekstovima prije objave, kako bi se izbjegle potencijalne tužbe za klevetu“, rekla je Rudić.

Govoreći o zakonskom okviru i institucionalnoj praksi u zaštiti medijskih prava i sloboda, odvjetnica Nada Dalipagić navela je da je u slučajevima tužbi za klevetu protiv novinara/ki veoma važno da li je tužitelj javna osoba.

„Ako je tužitelj javna osoba, on mora pristati na veću tolerantnost i dozvoliti da se iznose i sadržaji koji mogu biti čak i uvredljivi, ali ne sa namjerom da se nanese šteta toj osobi, nego u smislu upoznavanja javnosti s informacijama, što predstavlja osnovnu dužnost novinara i medija“, objašnjava Dalipagić.

Milanka Kovačević, novinarka portala Direkt iz Trebinja, tužena je za klevetu, ali zahvaljujući BH novinarima i Liniji za pomoć novinarima/kama sudski proces riješen u njenu korist. Kaže kako je svaka tužba za klevetu veliki stres za novinara, ali da su u njenom slučaju veoma bitne bile dvije stvari.

„Prvo je da je vaš tekst ozbiljan novinarski rad, zasnovan na činjenicama, kredibilnim izvorima, a drugo je da imate stručnu, pravnu pomoć. Meni je od krucijalnog značaja bila pomoć BH novinara i Linije za pomoć novinarima. Ja ih nisam zvala, oni su vidjeli na našem portalu informaciju da smo tuženi, kontaktirali nas i pružili nam profesionalnu i pravnu pomoć“, ispričala je Kovačević.

Osim slučajeva tužbi za klevetu, na radionici u Mostaru govorilo se i o zaštiti autorskih prava novinara/ki u BiH. Borka Rudić navodi kako se novinarima mora objasniti na koji način da zaštite autorska djela u predizborno vrijeme.

„Mnogo je primjera da politički kandidati uzmu bez dozvole snimke ili druge sadržaje od novinara i koriste ih u svojim promotivnim sadržajima tokom kampanje. Želimo da novinari prihvate da imaju sistem zaštite i da je koriste, jer ne mogu sami finansirati odbranu na sudovima, niti se mogu profesionalno nositi sa zahtjevnim procesima tokom teških sudskih postupaka“, navodi Rudić.

Ema Habul, pravnica u BH novinarima, upoznala je sudionike/ce treninga sa setom usluga koje će besplatno dobijati medijski profesionalci/ke prijavom u FMHL i zahvaljujući USAID-ovog programa podrške medijima u BiH, koji implementira Internews u saradnji sa  BH novinarima i drugim partnerskim organizacijama. Te usluge su pravni savjeti i konsultacije, zastupanje novinara/ki pred sudom i drugim institucijama i organima, monitoring suđenja, pisanje predstavki javnim i drugim institucijama, analiza postupanja domaćih pravosudnih institucija i usklađenost njihovog radu sa EU standardima zaštite slobode izražavanja i medijskih sloboda.

Također, FMHL namjerava proširiti i ojačati vlastitu mrežu pravnika/ca i advokata/ica, te podići svijest medijskih profesionalaca/ki kao i cjelokupne bh. javnosti o važnosti i dostupnosti pravne i institucionalne zaštite za sve uposlenike/ce u medijima širom države. Iz BH novinara ističu kako je posebno važno jačanje postojećeg Fonda za odbranu novinara/ki, čija se sredstva koriste za zastupanje i odbranu medijskih profesionalaca/ki u pravnim postupcima pred sudovima i drugim pravosudnim institucijama.

Mili Marušić, novinar portala Otpor media, prvi put je na edukativnom treningu. Smatra kako su ovakve radionice veoma korisne svim novinarima.

„Ovo nama olakšava posao. Znamo da mi trebamo raditi svoj posao, a neko drugi će se brinuti o pravnim i ostalim pitanjima. Dakle, imaš nekoga ko ti je podrška, koga možeš nazvati, jednostavno znamo da se imamo na koga osloniti“, navodi Marušić.

Trening u Mostaru, drugi je u nizu od 24 obuke koje će organizovati BH novinari i FMHL sa ciljem podiznanja znanja i vještina novinara/ki za korištenje pravne pomoći i podizanje efikasnosti  zaštite kroz pravsudne institucije u BiH.

Trening, na kojem su uz novinare/ke učestvovali predstavnici policije i pravosuđa, te advokati/kinje FMHL bit će od koristi svima, posebno zbog boljeg razumijevanja odbrane novinara/ki, te savladanja pravne terminologije i postojećih praksi.

U 2021. godiniFMHL je registrovala 71 slučaj prijetnji novinarima, napada i tužbi protiv medija, a samo 11 slučajeva je dobilo epilog pred pravosudnim institucijama. Uobičajeno visok nivo nekažnjivosti napada na novinare/ke (samo 33 % slučajeva bude riješeno u korist novinara/ki), kao i nedovoljno efikasno postupanje u istragama i kažnjavanju napadača, ključna su prepreka vladavini prava i dostupnosti pravde medijskim  profesionalcima/kama. Isto tako, značajan broj napada ostaje neprijavljen, djelomično zbog toga što medijski profesionalci/ke nemaju provjerenja u pravosuđe i istražne organe, a dijelom zbog toga što nemaju potrebna znanja o pravima, medijskim slobodama i instrumentima zaštite.

U ovoj godini, Linija za pomoć novinarima je zabilježila više od 45 slučajeva napada i prijetnji novinarima/kama, kao i drugih oblika kršenja medijskih sloboda.

Ovaj izvještaj sa radionice u Mostaru omogućen je zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je isključiva odgovornost BH novinara i ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest