NAJAVA: Predstavljanje rezultata projekta „Sveobuhvatna strategija prilagođena situaciji sa COVID-19 za Sarajevo bez nasilja na osnovu spola“

Sarajevo, 28.06.2022.-Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa Udruženjem BH novinari i Medicus Mundi Mediterania će na press konferenciji predstaviti rezultate projekta „Sveobuhvatna strategija prilagođena situaciji sa COVID-19 za Sarajevo bez nasilja na osnovu spola“ u hotelu Courtyard by Marriott Sarajevo, 30. juna 2022. godine sa početkom u 11:00h.

Tokom implementacije programa, izrađena je analiza pravnog okvira za rješavanje slučajeva seksualnih zlostavljanja u zdravstvenom sistemu u BiH, te je potpisan sporazum o saradnji između Agencije za ravnopravnost spolova i Fondacije lokalne demokratije u cilju efikasnije i sveobuhvatnije borbe protiv nasilja nad ženama na osnovu spola, te stvaranju uslova za provedbu Istanbulske konvencije po kojima se preporučuje osnivanje kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja, integraciju usluga kriznog centra s drugim uslugama za pružanje pomoći žrtvama, uz sveopće podizanje svijesti javnosti o rodno zasnovanom nasilju i institucijama koje su dužne sprovoditi Konvenciju. Kroz projekat su ojačani i kapaciteti zdravstvenih radnika iz tri zdravstvene ustanove- bolince Tuzla, Sarajevo i Mostar, nevladinih organizacija koje vode Sigurne kuće iz ovih gradova kroz edukaciju o načinima uspostavljanja i funkcionisanja  kriznih  centara  za žrtve silovanja i seksualnog nasilja koje su održane u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i Hospital Clínic iz Barcelone.

U okviru projekta izrađen je i set preporuka za Agenciju za ravnopravnost spolova BiH i Ministarstvo zdravstva za uspostavljanje prvog “Kriznog centra” u BiH za žene koje su pretrpjele seksualno zlostavljanje, te je uspostavljena razmjena iskustava između uposlenih u Sigurnoj kući s katalonskom nevladinom organizacijom INTRESS  koja upravlja skloništima i ostalim uslugama zbrinjavanja i podrške žrtava u gradu Barceloni i drugim mjestima. Također je uspostavljena i saradnja s Pravnim fakultetom, Filozofskim fakultetom i Fakultetom političkih nauka u Sarajevu, u okviru koje su održana četiri predavanja za studente ovih fakulteta  na temu nasilje na osnovu spola i servisima podrške koje pruža Fondacija lokalne demokratije, te je kreiran i model za obuku studenata novinarstva i komunikologije o izvještavanju o rodno zasnovanom nasilju sa ciljem unaprjeđenja nivoa znanja i vještina budućih novinara, te skretanja pažnje na važnost izvještavanja o nasilju nad ženama u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima.

Tokom jednogodišnje implementacije projekta kreiran je i set preporuka za unaprjeđenje Kodeksa Vijeća za štampu i online medije u BiH, kao i Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija Regulatorne agencije za komnikacije BiH u oblasti izvještavanja o nasilju nad ženama, te je publikovano 20 analitičkih članaka sa ciljem senzibiliziranja javnosti o rodno zasnovanom nasilju u saradnji sa dopisnicima omladinskih magazina Karike i Balkan Diskursa. Sprovedena je i javna kampanja u tradicionalnim i online medijima sa ciljem podizanja javne svijesti o problemu nasilja nad ženama u okviru koje je objavljeno 5 tekstova na online portalima, producirane 2 TV emisije, jedan radijski prilog, četiri promotivna videa, te 10 infografika.

Projekat „Sveobuhvatna strategija prilagođena situaciji sa COVID-19 za Sarajevo bez nasilja na osnovu spola“ implementirala je Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa Medicus Mundi Mediterrania (Barcelona) i Udruženjem BH novinari uz finansijsku podršku grada Barcelone sa fokusom na izgradnju pravednijeg, nepristrasnog i inkluzivnijeg društva koje garantuje lični integritet i pravo na život bez nasilja nad ženama.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest