BH novinari: Završna konferencija projekta JUFREX za bolju saradnju medija i pravosuđa

Sarajevo, 05.04.2021. – Udruženje/Udruga BH novinari u saradnji sa Vijećem Evrope organizira završnu konferenciju projekta JUFREX namijenjenog unapređenju saradnje medijske i pravosudne zajednice, koja će se održati 7. aprila 2022. u hotelu „Holiday“ u Sarajevu.

Zajedno sa Vijećem Evrope, u okviru programa Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey for 2019-2022 Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX2), Udruženje BH novinari je u proteklom periodu organizovalo četiri interprofesionalna seminara i dva webinara, sa primarnim ciljem unapređenja saradnje između medijske zajednice i predstavnika pravosudnih i policijskih institucija u BiH. Doprinos zaštiti slobode izražavanja i integriteta novinarske profesije dat je i kroz dostupnost besplatne pravne pomoći za najmanje 240 novinara, kao i publikovanje 5 izdanja biltena E-Novinar, 5 ekspertskih analiza i najmanje 250 tematskih tekstova, analiza i izvještaja.

Kroz ove aktivnosti nastojali smo obraditi neke od ključnih tema vezanih za slobodu izražavanja, rad medija i sigurnost novinara/ki u BiH, analizirati relevantno medijsko zakonodavstvo i donijeti preporuke za njegovo unapređenje, te omogućiti bolje razumijevanje potreba unutar medijske zajednice s jedne strane, te obaveza i kapaciteta policijskih i pravosudnih institucija, prije svih tužilaštava i sudova, kada je riječ o sigurnosti novinara i zaštiti slobode izražavanja.

Na završnoj konferenciji  u Sarajevu sumiraćemo rezultate svih prethodnih događaja, prezentirati napredak koji je ostvaren u saradnji medija i pravosuđa i zaštiti slobode izražavanja u skladu sa članom 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima, te usvojiti preporuke i smjernice za unapređenje budućih međusobnih odnosa novinara/ki i medija, predstavnika pravosudnih institucija i policijskih agencija.

Predavači i učesnici konferencije bit će eksperti iz medijske i pravosudne zajednice i policijskih institucija, novinari/ke, urednici medija, suci, tužitelji, odvjetnici, predstavnici regulatornih tijela i međunarodnih organizacija.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest